Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Công khai tài chính ngân sách - Cổng chính Công khai tài chính ngân sách - Cổng chính

Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Thông báo số 294/TB-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 115/QĐ-VPUBND ngày 10/11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 104/QĐ-VPUBND ngày 03/10/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Báo cáo số 596/CNTG ngày 26/7/2022 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Gian...
Báo cáo số 464/BC-XSKT ngày 25/7/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Gian...
Quyết định số 85/QĐ-VPUBND ngày 30/7/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Công văn số 556/VPUBND-QTTV ngày 31/7/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 66/QĐ-TTHN ngày 12/7/2022 của Trung tâm Hội nghị - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 65/QĐ-TTHN ngày 11/7/2022 của Trung tâm Hội nghị - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Báo cáo số 256/BC-XSKT ngày 12/4/2022 của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Gian...
Quyết định số 78/QĐ-VPUBND ngày 17/6/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 77/QĐ-VPUBND ngày 14/6/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Quyết định số 74/QĐ-VPUBND ngày 07/6/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Gian...
Xem thêm >>

Công khai tài chính ngân sách - Cổng thành phần Công khai tài chính ngân sách - Cổng thành phần

Xem thêm >>

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: