Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
←Trở về

Dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang


Xem toàn văn Ngày bắt đầu 2019/05/17 Ngày hết hạn 2019/06/17
Các ý kiến đóng góp
Người góp ý: Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày góp ý: 28-05-2019 09:57:05
Nội dung góp ý: Dự thảo nên giảm các chức danh cấp phó các đoàn thể như: PCT. Hội CCB, PCT. Hội LHPN và PCT. Hội Nông dân, PBT Đoàn TN
Người góp ý: Phạm Tấn Cảnh
Ngày góp ý: 26-05-2019 02:23:22
Nội dung góp ý: Đề nghị quy định rõ mức phụ cấp của Ấp đội trưởng và Công an viên xã, ấp; 
Người góp ý: Nguyễn Đức Tâm
Ngày góp ý: 26-05-2019 02:23:31
Nội dung góp ý: Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp có định hướng: "Năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp" và "Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới"... Cho thấy khái niệm "lương cơ sở không còn là căn cứ tính lương, thu nhập, phụ cấp... và hệ thống lương trong khu vực Nhà nước được xây dựng dựa trên thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp. đến thời điểm đó, giữa cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách không còn mối quan hệ tiền lương nữa (lương cơ sở).Đề nghị lấy mức lương tối thiểu vùng làm căn cứ chi trả lương, phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách. Lương của người hoạt động không chuyên trách không nhất thiết phải bằng 100% lương tối thiểu vùng mà nên dùng lương tối thiểu vùng nhân với hệ số thời gian lao động thực tế của người hoạt động không chuyên trách để tính thu nhập.Đề nghị xác định số giờ làm việc của từng chức danh hoạt động không chuyên trách để xác định mức trả lương theo công thức sau:Lương = lương tối thiểu vùng * (số giờ làm việc cần thiết của chức danh/số giờ làm việc quy định của người lao động trong doanh nghiệp).
Người góp ý: Đặng Thị Kiều
Ngày góp ý: 26-05-2019 02:23:37
Nội dung góp ý: đề nghị tỉnh xem lại  các vấn đề sau:1/ Bỏ chức danh Cán bộ dân vận và phân công PCT MTTQ xã làm nhiệm vụ là rất nặng nề công việc, không được hưởng chế độ kiêm nhiệm đề nghị phân công phó đoàn thể kiêm nhiệm cán bộ dân vận.2/ chức danh Cán bộ Văn phòng Đảng ủy hiện rất nhiều việc và làm công tác tham mưu quan trọng cho Đảng ủy đề nghị giữ chức vụ này lại thay vào đó là bỏ chức danh Cán bộ văn thư- lưu trữ- thủ quỹ xã.Rất mong UBND tỉnh xem xét.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: