Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 01-04-2020 Ngày hết hạn 01-05-2020

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá dịch vụ quảng cáo; phụ trang; chuyên trang, chuyên mục trên Báo Ấp Bắc in tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 30-03-2020 Ngày hết hạn 30-04-2020

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 30-03-2020 Ngày hết hạn 30-04-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 30-03-2020 Ngày hết hạn 30-04-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C

Ngày bắt đầu 27-03-2020 Ngày hết hạn 27-04-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 25-03-2020 Ngày hết hạn 25-04-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-03-2020 Ngày hết hạn 16-04-2020

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-03-2020 Ngày hết hạn 16-04-2020

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 13-03-2020 Ngày hết hạn 13-04-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 13-03-2020 Ngày hết hạn 13-04-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Tiền Giang quản lý

Ngày bắt đầu 11-03-2020 Ngày hết hạn 11-04-2020

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 05-03-2020 Ngày hết hạn 05-04-2020

2
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 26-02-2020 Ngày hết hạn 26-03-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 20-02-2020 Ngày hết hạn 20-03-2020

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2020 -  2021

Ngày bắt đầu 11-02-2020 Ngày hết hạn 11-03-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về chính sách hỗ trợ thực hiện cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang đến năm 2025

Ngày bắt đầu 11-02-2020 Ngày hết hạn 11-03-2020

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành (lĩnh vực Nông nghiệp)

Ngày bắt đầu 07-02-2020 Ngày hết hạn 07-03-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 20-01-2020 Ngày hết hạn 20-02-2020

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 17-01-2020 Ngày hết hạn 17-02-2020

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

Ngày bắt đầu 19-11-2019 Ngày hết hạn 19-12-2019

0
Tải về
(23-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà và bến bãi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 01-11-2019 Ngày hết hạn 01-12-2019

0
Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 30-10-2019 Ngày hết hạn 30-11-2019

1
Tải về
(34-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: