Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi Điều 3 và Điều 11 Quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 17-10-2019 Ngày hết hạn 17-11-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020-2025

Ngày bắt đầu 07-10-2019 Ngày hết hạn 07-11-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 26-09-2019 Ngày hết hạn 26-10-2019

5
Tải về
(53-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 19-09-2019 Ngày hết hạn 19-10-2019

0
Tải về
(17-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang”

Ngày bắt đầu 18-09-2019 Ngày hết hạn 18-10-2019

0
Tải về
(16-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-09-2019 Ngày hết hạn 16-10-2019

1
Tải về
(136-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Tiền Giang năm 2017

Ngày bắt đầu 05-09-2019 Ngày hết hạn 05-10-2019

0
Tải về
(17-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 03-09-2019 Ngày hết hạn 03-10-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019-2024

Ngày bắt đầu 03-09-2019 Ngày hết hạn 03-10-2019

1
Tải về
(6-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Sửa đổi một số Điều của Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đối tượng, tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế của Công đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 27-08-2019 Ngày hết hạn 27-09-2019

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 21-08-2019 Ngày hết hạn 21-09-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: