Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết đặt tên đường, công trình công cộng trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-08-2019 Ngày hết hạn 16-09-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý việc tạm trú của người nước ngoài tại cơ sở lưu trú của doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 09-08-2019 Ngày hết hạn 09-09-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-08-2019 Ngày hết hạn 08-09-2019

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 31-07-2019 Ngày hết hạn 31-08-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 31-07-2019 Ngày hết hạn 31-08-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 23-07-2019 Ngày hết hạn 23-08-2019

0
Tải về
(15-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ việc kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 23-07-2019 Ngày hết hạn 23-08-2019

0
Tải về
(48-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 19-07-2019 Ngày hết hạn 19-08-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 04-07-2019 Ngày hết hạn 04-08-2019

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 25-06-2019 Ngày hết hạn 25-07-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (lĩnh vực Thủy sản)

Ngày bắt đầu 17-06-2019 Ngày hết hạn 17-07-2019

0
Tải về
(4-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định mức đóng góp, các khoản chi phí và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàng tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 12-06-2019 Ngày hết hạn 12-07-2019

0
Tải về
(5-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2025

Ngày bắt đầu 12-06-2019 Ngày hết hạn 12-07-2019

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 05-06-2019 Ngày hết hạn 05-07-2019

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Phân cấp quản lý nhà nước và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 28-05-2019 Ngày hết hạn 28-06-2019

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 23-05-2019 Ngày hết hạn 23-06-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 17-05-2019 Ngày hết hạn 17-06-2019

4
Tải về
(123-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 10-05-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

0
Tải về
(18-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: