Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 24-04-2019 Ngày hết hạn 24-05-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-04-2019 Ngày hết hạn 16-05-2019

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Sửa đổi một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 01-04-2019 Ngày hết hạn 01-05-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan và những người hưởng phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước dôi dư, không sắp xếp, bố trí lại được trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 01-04-2019 Ngày hết hạn 01-05-2019

0
Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Quy định mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 29-03-2019 Ngày hết hạn 29-04-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Qui định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 26-03-2019 Ngày hết hạn 26-04-2019

1
Tải về
(9-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành Đơn giá lập báo cáo Hiện trạng môi trường và báo cáo Chuyên đề môi trường cấp tỉnh

Ngày bắt đầu 25-03-2019 Ngày hết hạn 25-04-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị quyết Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 22-03-2019 Ngày hết hạn 22-04-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức đóng góp kinh phí, chế độ miễn, giảm, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 22-03-2019 Ngày hết hạn 22-04-2019

1
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Về biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn từ năm 2019-2021

Ngày bắt đầu 15-03-2019 Ngày hết hạn 15-04-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành đơn giá đo đạc địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 13-03-2019 Ngày hết hạn 13-04-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 11-03-2019 Ngày hết hạn 11-04-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-03-2019 Ngày hết hạn 08-04-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 08-03-2019 Ngày hết hạn 08-04-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát tirển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2019-2024

Ngày bắt đầu 07-03-2019 Ngày hết hạn 07-04-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Khoản 8, 9 Điều 1 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 26-02-2019 Ngày hết hạn 28-03-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh

Ngày bắt đầu 21-02-2019 Ngày hết hạn 23-03-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: