Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Góp ý dự thảo văn bản Góp ý dự thảo văn bản

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định mức đóng góp, các khoản chi phí và chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàng tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 12-06-2019 Ngày hết hạn 12-07-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2020 - 2025

Ngày bắt đầu 12-06-2019 Ngày hết hạn 12-07-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức và quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 05-06-2019 Ngày hết hạn 05-07-2019

0
Tải về
(3-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Phân cấp quản lý nhà nước và cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 28-05-2019 Ngày hết hạn 28-06-2019

0
Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 23-05-2019 Ngày hết hạn 23-06-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 17-05-2019 Ngày hết hạn 17-06-2019

4
Tải về
(76-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 10-05-2019 Ngày hết hạn 10-06-2019

0
Tải về
(17-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ chi đảm bảo hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 24-04-2019 Ngày hết hạn 24-05-2019

0
Tải về
(8-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 16-04-2019 Ngày hết hạn 16-05-2019

1
Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan và những người hưởng phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước dôi dư, không sắp xếp, bố trí lại được trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 01-04-2019 Ngày hết hạn 01-05-2019

0
Tải về
(42-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Sửa đổi một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 01-04-2019 Ngày hết hạn 01-05-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Quy định mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 29-03-2019 Ngày hết hạn 29-04-2019

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Qui định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 26-03-2019 Ngày hết hạn 26-04-2019

1
Tải về
(24-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Quyết định Ban hành Đơn giá lập báo cáo Hiện trạng môi trường và báo cáo Chuyên đề môi trường cấp tỉnh

Ngày bắt đầu 25-03-2019 Ngày hết hạn 25-04-2019

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức đóng góp kinh phí, chế độ miễn, giảm, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 22-03-2019 Ngày hết hạn 22-04-2019

1
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn
Dự thảo Nghị quyết Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 22-03-2019 Ngày hết hạn 22-04-2019

0
Tải về
(2-lượt)

Xem các góp ý Xem toàn văn

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: