Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Tìm thấy 2296 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
273/KH-UBND 22-09-2021 Nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công và Chỉ số Năng lực cạnh tranh của tỉnh Tiền Giang năm 2021 và những năm tiếp theo 13-lượt Xem
272/KH-UBND 21-09-2021 Triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 5-lượt Xem
32/NQ-HĐND 17-09-2021 Thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 1-lượt Xem
31/NQ-HĐND 17-09-2021 Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2022 2-lượt Xem
30/NQ-HĐND 17-09-2021 Về đặt tên Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang 5-lượt Xem
29/NQ-HĐND 17-09-2021 Về dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2022 8-lượt Xem
28/NQ-HĐND 17-09-2021 Về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
27/NQ-HĐND 17-09-2021 Về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
26/NQ-HĐND 17-09-2021 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm A và dự án nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý 1-lượt Xem
25/NQ-HĐND 17-09-2021 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 5 năm 2021-2025 3-lượt Xem
24/NQ-HĐND 17-09-2021 Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2020 1-lượt Xem
23/NQ-HĐND 17-09-2021 Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 1-lượt Xem
22/NQ-HĐND 17-09-2021 Thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2021 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ dưới 20 ha trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 5-lượt Xem
22/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Bãi bỏ một số nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành (Nghị quyết số 53/2005/NQ-HĐND ngày 20/7/2005; Nghị quyết số 204/2009/NQ-HĐND ngày 03/7/2009; Nghị quyết số 28/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012) 3-lượt Xem
21/NQ-HĐND 17-09-2021 Thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2021 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3-lượt Xem
21/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên ở xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 4-lượt Xem
20/NQ-HĐND 17-09-2021 Thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dịch vụ Soài Rạp, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dịch vụ Dầu khí Soài Rạp, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) 2-lượt Xem
20/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 5-lượt Xem
19/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định về đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025 2-lượt Xem
18/2021/NQ-HĐND 17-09-2021 Quy định chính sách hộ trợ kinh phí thực hiện mục tiêu y tế - dân số của tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025 1-lượt Xem

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Hệ thống văn bản Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: