Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở huyện Chợ Gạo
24/12/2019 - Lượt xem: 8577

Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, thời gian qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chợ Gạo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, trong năm 2019, những kết quả nổi bật trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác cải cách hành chính của huyện

Xác định cải cách hành chính có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội địa phương, thời gian qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chợ Gạo đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, các lĩnh vực từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, trong năm 2019, những kết quả nổi bật trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác cải cách hành chính của huyện.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Bình Phan hướng dẫn người dân hoàn thành các thủ tục hành chính.

Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực, trong năm qua, UBND huyện Chợ Gạo tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân am hiểu thực hiện và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp tại huyện được xem là bộ phận rất quan trọng thể hiện rõ nét nhiệm vụ cải cách hành chính; chính vì vậy, trong năm  2019, UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận này thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn được kiện toàn, bố trí công chức theo quy định để giải quyết kịp thời hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân đúng hạn, niêm yết công khai mức thu và thực hiện phí, lệ phí đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; mở sổ, hòm thư góp ý, biển tên chức danh công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ.

Trong thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông", huyện có 367 thủ tục được thực hiện, trong đó số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận huyện thực hiện theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" là 251 thủ tục. Số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận cấp xã thực hiện theo cơ chế "Một cửa" tại 19 đơn vị là 116 thủ tục.

Xác định việc triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu thực tế cho tổ chức, công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử mọi lúc, mọi nơi, tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính. Trong năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 48.524 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng, trước hạn đạt 100%, trong đó cấp huyện tiếp nhận và giải quyết 2.187 hồ sơ, nộp trực tuyến mức độ 3, 4 là 1.729 hồ sơ, giải quyết đúng, trước hạn đạt 100%. Cấp xã tiếp nhận và giải quyết 46.337 hồ sơ, kết quả giải quyết đúng, trước hạn 46.337 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; trong đó hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, 4 là 25.422 hồ sơ, đạt 54,86%.

Đạt được kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính của huyện Chợ Gạo trong năm vừa qua là nhờ UBND huyện đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, trường học, Trung tâm Y tế huyện, xã, thị trấn; quản lý và sử dụng tốt hộp thư điện tử, đồng thời tiếp tục vận hành và thực hiện tốt trang thông tin điện tử của huyện; công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định, thông tin cho người dân và doanh nghiệp về việc toàn bộ thủ tục hành chính được công khai trên Website của huyện qua địa chỉ http://www.chogao.tiengiang.gov.vn; tiếp tục ứng dụng chữ ký số có 12 cơ quan chuyên môn và 19 UBND các xã, thị trấn.

Để kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhất là việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính công để bộ máy chính quyền các cấp huyện Chợ Gạo phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, trong năm 2019, huyện Chợ Gạo đã tổ chức các buổi gặp gỡ nhân dân của lãnh đạo UBND huyện về các nội dung liên quan đến Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2019 tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Bên cạnh, Chủ tịch UBND 18 xã, thị trấn cũng tổ chức gặp gỡ người dân tại 135 ấp, khu phố. Qua các ý kiến đóng góp của người dân, chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, viên chức tiếp thu, khắc phục những hạn chế, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ phục vụ nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện còn tổ chức 02 cuộc đối thoại doanh nghiệp về thủ tục hành chính, từ đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng.

Ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND huyện cho biết, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thời gian qua, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND 18 xã, thị trấn thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, trực "Một cửa" đảm bảo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra công tác tiếp công dân tại các xã, thị trấn. UBND huyện hàng tháng dành 02 ngày tiếp công dân để giải quyết những bức xúc, kiến nghị của người dân.

Với sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện chuyên đề cải cách hành chính được nâng cao, thông qua hoạt động cải cách hành chính tại địa phương đã góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thông thoáng, người dân thật sự hài lòng khi đến liên hệ công việc tại chính quyền địa phương các cấp. Đây cũng là nhiệm vụ đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh", góp phần xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân, đáp ứng niềm tin của nhân dân.

Bình Yên - Ngọc Xuyên

Tương phản
Đánh giá bài viết(4.0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-