Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
27/01/2021 - Lượt xem: 208

Ngày 13/01/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/01/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành Kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của các ngành, các cấp, thực hiện nghiêm và có hiệu quả các quy định của pháp luật; các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; thông qua công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên các hiệp hội và Nhân dân, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; nâng cao hiệu quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trên cả hai mặt phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng, lấy phòng ngừa là chính; tích cực rà soát, đánh giá hoàn thiện thể chế quản lý, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn; phát hiện xử lý kịp thời, theo quy định của pháp luật các hành vi tiêu cực, tham nhũng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ kế hoạch này, hướng dẫn của ngành cấp trên và tình hình thực tế tại đơn vị mình xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, cụ thể: Thực hiện tốt công tác triển khai quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; tổ chức đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng; thi đua thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng...

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-