Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Tập trung nâng cao Chỉ số cải cách hành chính
04/09/2019

Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 3632/UBND-KSTT về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang

Ngày 23/8/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 3632/UBND-KSTT về việc nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang.

Theo đó, UBND yêu cầu các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về nội dung, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để việc triển khai thực hiện công tác này tại cơ quan, đơn vị, địa phương đạt hiệu quả, chất lượng. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác này, nhất là Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR index) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018 - 2020. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giám sát, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm đạo đức công vụ, không chấp hành hoặc chấp hành chưa nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm nội quy, quy chế ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, gắn với nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã đăng ký từ 01 đến 02 sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính năm 2019 của cơ quan, ngành và địa phương mình. Định kỳ hàng quý, các sở, ngành tỉnh được phân công phụ trách các lĩnh vực cải cách hành chính có trách nhiệm đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính, kèm theo tài liệu minh chứng (đảm bảo đầy đủ và chính xác). Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để lặp lại các nội dung bị trừ điểm tại chuyên đề thi đua Chỉ số cải cách hành chính hàng năm; đồng thời, nghiêm túc tuân thủ chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Đồng thời giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang năm 2019 - 2020, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cải cách hành chính, nhất là cải cách tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, cải cách chế độ công vụ, công chức và xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-