Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh
26/11/2020 - Lượt xem: 338

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4908/UBND-NCPC ngày 13/10/2020 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 4908/UBND-NCPC ngày 13/10/2020 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) chỉ đạo thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân và niêm yết công khai trình tự, thủ tục và mức thu lệ phí, trường hợp miễn thu lệ phí đối với các việc đăng ký hộ tịch tại trụ sở cơ quan theo quy định.

Về tổ chức việc thu lệ phí: Việc thu lệ phí hộ tịch đối với các việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và cấp xã thực hiện theo quy định pháp luật; việc thu lệ phí phải thực hiện theo đúng quy định về mức thu lệ phí, trình tự, thủ tục thu lệ phí. Cơ quan thu lệ phí phải cấp biên lai thu lệ phí cho người nộp lệ phí theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện đúng việc miễn thu lệ phí đăng ký hộ tịch đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND.

Sở Tư pháp tiến hành rà soát các Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh có nội dung quy định về lệ phí hộ tịch để trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan tài chính các cấp thẩm định, quyết toán lệ phí hộ tịch theo đúng quy định của pháp luật.

Về thu, nộp lệ phí hộ tịch: Lệ phí hộ tịch là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước. Cơ quan, tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Về lập dự toán và quyết toán thu lệ phí đăng ký hộ tịch: Hàng năm, cùng với việc lập dự toán thu ngân sách Nhà nước, cơ quan tổ chức thu lệ phí lập dự toán thu lệ phí hộ tịch gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Nguồn kinh phí trang trải cho việc thu lệ phí hộ tịch do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật.

Lê Trang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-