Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thẩm định
08/12/2019

Ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thẩm định (viết tắt là Hội đồng), do ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Chủ tịch Hội đồng

Ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thẩm định (viết tắt là Hội đồng), do ông Trần Văn Bon, Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm Chủ tịch Hội đồng.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng, phụ cấp trách nhiệm, bồi dưỡng cho các thành viên Hội đồng, Tổ nghiệp vụ, bộ phận thường trực của Tổ nghiệp vụ và các tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định dự án thực hiện theo quy định hiện hành.

Hội đồng có nhiệm vụ và quyền hạn: Tổ chức thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức thẩm định; yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp thông tin phục vụ công tác thẩm định dự án và giải trình khi cần thiết; mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của pháp luật để thẩm tra dự án làm cơ sở cho việc thẩm định dự án; trong quá trình hoạt động, Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Giao thông vận tải.

Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức hoạt động thẩm định dự án theo nhiệm vụ được giao; xem xét, phê chuẩn kế hoạch thẩm định, quyết định triệu tập các cuộc họp Hội đồng, chủ trì các phiên họp; phân công trách nhiệm đối với Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng; Báo cáo kết quả thẩm định dự án và tổng hợp các văn bản có liên quan của Hội đồng; chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và kết quả thẩm định dự án; yêu cầu chủ đầu tư giải trình nội dung và các vấn đề liên quan đến dự án bằng văn bản hoặc tại các phiên họp Hội đồng; trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể yêu cầu các sở, ngành, các cơ quan liên quan, tổ chức tư vấn thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, thẩm định riêng mang tính chất chuyên môn sâu.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tuấn Anh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Công khai về đất đai

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-