Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh
19/01/2019 - Lượt xem: 1748

Theo Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực; các đơn vị trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC đang dần đi vào nề nếp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 60 quyết định để công bố danh mục 2.500 TTHC, trong đó, công bố TTHC theo quy định mới là 1.339 TTHC và bãi bỏ 1.161 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã đã được Văn phòng UBND tỉnh nay là Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh rà soát cập nhật và công khai hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Theo Báo cáo số 301/BC-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2018, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực; các đơn vị trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC đang dần đi vào nề nếp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 60 quyết định để công bố danh mục 2.500 TTHC, trong đó, công bố TTHC theo quy định mới là 1.339 TTHC và bãi bỏ 1.161 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã đã được Văn phòng UBND tỉnh nay là Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh rà soát cập nhật và công khai hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Trong năm, các đơn vị trên địa bàn tỉnh (không tính các cơ quan ngành dọc) đã tiếp nhận tổng số 2.525.148 hồ sơ (trong đó tiếp nhận trực tuyến 31.750 hồ sơ); kết quả giải quyết là 2.513.385 hồ sơ (trong đó giải quyết quá hạn là 8.477 hồ sơ); số hồ sơ đang giải quyết là 11.763 hồ sơ; số hồ sơ đã quá hạn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai và hộ tịch. Nguyên nhân quá hạn do thực hiện đề án dân cư nên tăng số lượng rất lớn số hồ sơ cá nhân cần phải bổ sung, điều chỉnh ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh; gặp khó khăn về trụ sở làm việc và kho lưu trữ; đường truyền, trang thiết bị vận hành cơ sở dữ liệu còn chậm; việc phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết TTHC liên thông chưa tốt...

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Bưu điện tỉnh (không tính các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh) tổng số là 20.391, cụ thể: Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC là 14.948 hồ sơ; thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC là 5.443 hồ sơ.

Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ, trong năm 2018, tỉnh đã nhận được 05 phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính chủ yếu ở lĩnh vực đất đai phản ánh việc giải quyết hồ sơ chậm trễ của cơ quan tiếp nhận. Các phản ánh này đã được các cơ quan giải quyết và đang giải quyết theo quy định.

Trong năm 2018, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và 10/11 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; tiến hành kiểm tra tại 31 xã trên địa bàn 02 huyện Châu Thành, Gò Công Tây; tại UBND huyện Châu Thành và UBND huyện Gò Công Tây. Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị, qua đó nhắc nhở những sai sót, hướng dẫn cụ thể các đơn vị thực hiện đúng theo quy định, tạo sự thống nhất, thuận lợi, nâng cao chất lượng phục vụ cho tổ chức và cá nhân khi đến thực hiện TTHC tại các cơ quan, đơn vị.

Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên. Các văn bản, tin bài thường xuyên được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử, Báo Ấp Bắc của tỉnh. Ngoài việc niêm yết công khai các quy định về TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC; UBND cấp huyện, cấp xã còn thường xuyên tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã các quy định về TTHC, cải cách TTHC; thông tin cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn về bộ TTHC được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Công tác kiểm soát TTHC là nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh đã chỉ đạo sâu sát các đơn vị triển khai, hoàn thành có chất lượng và hiệu quả các hoạt động trong công tác kiểm soát TTHC năm 2018. Từ những kết quả đã đạt được, năm 2019, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các công việc trọng tâm như: Triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; hoàn chỉnh chuẩn hóa TTHC, cập nhật, kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đến Cổng, trang thông tin điện tử của các đơn vị, cơ quan trên địa bàn tỉnh; xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết TTHC để thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh; nhất là tập trung xây dựng đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh...

Đồng thời tăng cường việc kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các đơn vị nhằm đảm bảo công tác này hoạt động có hiệu quả, chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, vừa tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức vừa đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trung Hiếu

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-