Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Chú trọng việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
22/08/2020 - Lượt xem: 878

Ngày 06/4/2020, Ban Bí thư ban hành Thông báo Kết luận số 173-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (gọi tắt là Thông báo Kết luận số 173-TB/TW)

Ngày 06/4/2020, Ban Bí thư ban hành Thông báo Kết luận số 173-TB/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (gọi tắt là Thông báo Kết luận số 173-TB/TW).

Căn cứ Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí về việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư. Trên cơ sở công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt Thông báo số 173-TB/TW nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả để cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Từng cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên; cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; cơ quan báo, tạp chí của Đảng xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của mình, nắm vững nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trong Thông báo số 173-TB/TW để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả; đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Đổi mới nội dung, phương thức quán triệt Thông báo số 173-TB/TW phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị; thực hiện đồng bộ, toàn diện, thường xuyên các nhiệm vụ, giải pháp; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Thông báo số 173-TB/TW thường xuyên, định kỳ.

Về nội dung tuyên truyền các cấp ủy, tổ chức Đảng căn cứ vào nội dung của Thông báo số 173-TB/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của địa phương, đơn vị, cơ quan mình chủ động chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; nắm những nội dung định hướng cơ bản, các nhiệm vụ của các cơ quan liên quan nêu trong Thông báo Kết luận số 173-TB/TW. Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW. Xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; đưa phong trào "Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng" trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt; chấn chỉnh, phê bình những đơn vị thực hiện chưa tốt.

Đánh giá việc thực hiện công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng; lập dự toán kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng theo từng năm, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích. Tổ chức phát hành báo, tạp chí của Đảng đến các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đảm bảo kịp thời, đầy đủ, nhất là vùng nông thôn.

Tấn Quân

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-