Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Trung tâm Phục vụ hành chính công Trung tâm Phục vụ hành chính công

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

​​

CHUYÊN NGHIỆP, TẬN TÂM, ĐÚNG PHÁP LUẬT

Địa chỉ truy cập Dịch vụ hành chính công: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn

Giới thiệu Giới thiệu

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

(Thành lập theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang)

Chức năng:

Là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ cung cấp thông tin tuyên truyền, công khai, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công, tình hình xử lý, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Mục tiêu

- Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

- Giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

Nhiệm vụ

- Công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định;

- Tiếp nhận, xử lý; phối hợp xử lý hoặc báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm;

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

- Tổ Tiếp nhận và trả kết quả;

- Tổ Hành chính - Tổng hợp - Kỹ thuật;

- Tổ Giám sát.

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273. 3993838

- Đường dây nóng: 0273. 3976398

- Email: trungtampvhcc@tiengiang.gov.vn

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo một trong những cách sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ Cổng dịch vụ công

- Thông qua dịch vụ Bưu chính công ích


Video giới thiệu về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang (xem video)


Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang theo Quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

I. Ngành Xây dựng

II. Ngành Giao thông vận tải

III. Ngành Tài nguyên và Môi trường

IV. Ngành Thông tin và Truyền thông

V. Ngành Y tế

VI. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VII. Ngành Nội vụ

VIII. Ngành Kế hoạch và Đầu tư

IX. Ngành Công Thương

X. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

XI. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

XII. Ngành Tư pháp

XIII. Ngành Khoa học và Côg nghệ

XIV. Ngành Ngoại vụ

XV. Ngành Tài chính

XVI. Ngành Giáo dục và Đào tạo

XVII. Ngành Công an

XVIII. Ngành Bảo hiểm xã hội

Danh sách đơn vị có thủ tục hành chính Danh sách đơn vị có thủ tục hành chính

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

STT Quầy làm việc Tên sở, ngành Điện thoại
1  Quầy số 1  Công an tỉnh

3993840 - 3993841

2  Quầy số 2  Bảo hiểm xã hội tỉnh

3993842

3  Quầy số 3  Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

3993843

4  Quầy số 4  Sở Xây dựng

3993844

5  Quầy số 5  - Sở Tài nguyên và Môi trường
 - Văn phòng Đăng ký đất đai

3993846
3993896

6  Quầy số 6  Sở Giao thông vận tải

3993845

7  Quầy số 7 (Bưu điện)  - Sở Tài chính
 - Sở Khoa học và Công nghệ
 - Sở Giáo dục và Đào tạo
 - Sở Ngoại vụ
 - Sở Thông tin và Truyền thông

3993847

8  Quầy số 9  Sở Y tế

3993849

9  Quầy số 10  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3993850

10  Quầy số 11  Sở Nội vụ

3993851

11  Quầy số 12  - Sở Kế hoạch và Đầu tư
 - Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

3993852 - 3993853

12  Quầy số 13  - Sở Công Thương
 - Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang

3993889

13  Quầy số 14  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3993890

14  Quầy số 15  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

3993891

15  Quầy số 16  - Sở Tư pháp
 - Phòng trợ giúp pháp lý

3993892 - 3993893

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Truy cập vào trang dịch vụ công  http://dichvucong.tiengiang.gov.vn -> Chọn Nộp Hồ sơ trực tuyến

2. Chọn Cơ quan, Lĩnh vực cần nộp hồ sơ à Chọn Tìm kiếm

3. Chọn vào nút Chọn tại thủ tục cần nộp hồ sơ (Có thể chọn nút Chi tiết -> Chọn Thành phần hồ sơ để tải về các Biểu mẫu)

4. Nhập các thông tin cần thiết, chọn các Biểu mẫu nộp kèm -> Chọn Đồng ý và tiếp tục

5. Chọn Hình thức nhận kết quả -> Đồng ý và tiếp tục

6. Nhập Mã xác nhận -> Chọn Nộp hồ sơ để hoàn tất.


HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lấy số thứ tự tại máy bắt số tự động, ngồi ghế chờ nghe gọi đến lượt để tới quầy nộp hồ sơ.

Bước 2: Công chức, viên chức tại các quầy hướng dẫn và thực hiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Hồ sơ đầy đủ sẽ được tiếp nhận, tổ chức, cá nhân nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả. Trên Giấy tiếp nhận có Mã hồ sơ, Mã vạch giúp cho việc tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng quy định hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết, tổ chức, cá nhân nhận Giấy từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Nộp phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính có tính phí.


HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRA CỨU TÌNH TRẠNG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Cách 1: Tổ chức, cá nhân quét Mã vạch có trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả tại máy tra cứu đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công

Cách 2: Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang dịch vụ công http://dichvucong.tiengiang.gov.vn -> Chọn mục Tra cứu hồ sơ -> Nhập mã hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ -> chọn Tìm kiếm


HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG SAU KHI NHẬN KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cách 1: Đánh giá trực tiếp

Đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức, viên chức Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua màn hình cảm ứng đặt tại các quầy giao dịch.

Cách 2: Đánh giá trực tuyến

Truy cập vào trang dịch vụ công  http://dichvucong.tiengiang.gov.vn -> Chọn mục Đánh Giá để Đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức, viên chức Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Tin tức Tin tức

Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - 30/06/2021 (số lượt xem: 1510)

Ngày 30/6/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 3250/UBND-KSTT về tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công...

Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
Trung tâm Phục vụ hành chính công: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính - 19/10/2020 (số lượt xem: 2664)

​Việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (gọi tắt là Trung tâm) đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân...

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Bước đột phá trong cải cách hành chính
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Bước đột phá trong cải cách hành chính - 08/05/2020 (số lượt xem: 1458)

​Nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) đã được tỉnh đầu tư xây dựng nhằm giúp người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) theo yêu cầu. ...

Thông báo về việc tiếp tục hoạt động của Ban Tiếp công dân và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Thông báo về việc tiếp tục hoạt động của Ban Tiếp công dân và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - 23/04/2020 (số lượt xem: 1361)

Thực hiện Công văn số 1700/UBND-VHXH ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo kể từ ngày 16/4/2020 ...

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm ngưng trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm ngưng trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính - 02/04/2020 (số lượt xem: 1721)

Để phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ tạm ngưng việc trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/202...

Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang
Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang - 02/01/2020 (số lượt xem: 2191)

Chiều ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Tiền Giang. Đến dự có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh; ô...

Tiền Giang: Triển khai công tác tổ chức và chuẩn bị đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Tiền Giang: Triển khai công tác tổ chức và chuẩn bị đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - 16/12/2019 (số lượt xem: 1263)

Chiều ngày 11/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Trần Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (ĐBQH, HĐND và UBND) tỉnh tổ chức họp triển khai công tác...

Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân
Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân - 07/12/2019 (số lượt xem: 2025)

Ngày 22/11/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 3999/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân ...

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang - 03/12/2019 (số lượt xem: 1951)

Sáng ngày 02/12/2019, ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân (UBND) tỉnh đã có buổi làm việc với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (ĐBQH, HĐND và UBND) tỉnh về tiến độ hoàn thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Trung tâm) ...

Đầu năm 2020 đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang
Đầu năm 2020 đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang - 27/10/2019 (số lượt xem: 1617)

Chiều ngày 21/10, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ các dự án: Chỉnh trang đường Hùng Vương; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang; Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tiền Giang. ...

Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang - 16/10/2019 (số lượt xem: 3093)

Ngày 10/10/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3199/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang....

Tiền Giang: Chuẩn bị thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công
Tiền Giang: Chuẩn bị thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công - 08/10/2019 (số lượt xem: 1941)

Ngày 01/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Họp triển khai công tác chuẩn bị thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ...

Xem thêm >>

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: