Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiếp tục nhân rộng những điển hình trong phong trào học tập và làm theo gương Bác
29/04/2021 - Lượt xem: 587

Ngày 28/4, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị

Ngày 28/4, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tỉnh Tiền Giang đã đúc kết được những thành quả, bài học kinh nghiệm quý báu và đạt được những thành tựu quan trọng thể hiện trên các mặt, như: Đưa nội dung Chỉ thị vào chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, góp phần giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, đồng thời tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo Bác trong quần chúng nhân dân.

Cụ thể, 100% tổ chức Đảng triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW cho 98% cán bộ, đảng viên trong tỉnh (số còn lại thuộc diện miễn sinh hoạt, lớn tuổi, bệnh...) và tổ chức học tập cho 71,8% đoàn viên, hội viên thuộc các đoàn thể chính trị - xã hội. Sau học tập, quán triệt, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phát huy dân chủ cơ sở, tạo được niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy cùng sự điều hành, quản lý của cơ quan Nhà nước. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nội dung sinh hoạt định kỳ của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể mà còn tạo thành phong trào sâu rộng, được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng sôi nổi, tích cực.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, thi đua xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... tại tỉnh nhà, được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng sôi nổi, kinh tế - xã hội địa phương tăng trưởng mạnh mẽ, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc... Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh giảm xuống chỉ còn 1,99%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 51% và tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm xuống dưới 3%. Giai đoạn 2016 -2020, tỉnh Tiền Giang đã ra mắt 107/143 xã nông thôn mới, 02 huyện Gò Công Đông và Chợ Gạo được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới, 03 đô thị gồm thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo Tỉnh ủy Tiền Giang, Đảng bộ tỉnh quyết tâm phát huy những thành quả đạt được trong phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp, chú trọng nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng một cách bền vững.

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phải tuyệt đối nêu gương cho đơn vị và nơi cư trú trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận quan tâm nhằm củng cố niềm tin trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thông qua những việc làm thiết thực, có ích cho cộng đồng và có sức lan tỏa. Ngoài ra, các cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Dịp này, Tỉnh ủy Tiền Giang đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Minh Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-