Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang không ngừng nâng cao chất lượng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
10/06/2021 - Lượt xem: 1325

Thời gian qua, trên cơ sở thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt chi bộ, chú trọng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của từng năm, đã trở thành hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả tích cực

Thời gian qua, trên cơ sở thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong sinh hoạt chi bộ, chú trọng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của từng năm, đã trở thành hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả tích cực.

Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Chủ động trong công tác triển khai thực hiện

Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, hàng năm, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổ chức triển khai học tập và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện từng chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về tính nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn chi bộ, cơ quan. Chi bộ xem đây là nội dung trọng tâm hàng đầu, có tác động tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện và chọn chủ đề thảo luận cụ thể cho từng tháng, có gợi ý các nội dung cần tập trung, nhất là đi sâu phần liên hệ thực tế của bản thân, của tập thể chi bộ, cơ quan; các kế hoạch, nội dung hướng dẫn sinh hoạt, thảo luận cả năm về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đều được đưa ra lấy ý kiến của từng đảng viên chi bộ, vì vậy tạo sự đồng thuận, thống nhất cao ngay từ khâu xây dựng nội dung kế hoạch nên rất thuận lợi trong triển khai, thực hiện. Đặc biệt là, Chi ủy giao trách nhiệm cho một đồng chí Chi ủy viên trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chịu trách nhiệm chuẩn bị sâu nội dung thảo luận hàng tháng theo từng chuyên đề và phân công từng tổ đảng, đảng viên thực hiện. Theo đó, mỗi đồng chí đảng viên đều phải chuẩn bị nội dung phát biểu thảo luận tại phiên họp chi bộ, thể hiện tính nghiêm túc, chủ động và sôi nổi trong thảo luận; nội dung sinh hoạt cũng trở nên phong phú và sâu sắc hơn, góp phần nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, tự rèn luyện khả năng trình bày, phát biểu của cán bộ, đảng viên, một kỹ năng không thể thiếu của những người làm công tác Tuyên giáo.

Đăc biệt, năm 2017, năm 2018, Chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (nay Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, Báo Ấp Bắc tổ chức 02 cuộc Tọa đàm - Giao lưu - Kể chuyện về "Học tập và làm theo gương Bác", với trên 30 phát biểu tham luận, trao đổi và 04 câu chuyện kể về Bác, nội dung liên quan đến việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi đơn vị, nhất là rút ra và nhân rộng những bài học kinh nghiệm, ý nghĩa tư tưởng, giáo dục sâu sắc cho mỗi đảng viên trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của việc học tập và làm theo gương Bác, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; chất lượng và hiệu quả công việc của mỗi đảng viên cũng được nâng lên, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

*Cụ thể hóa nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập thể Chi ủy, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc việc lãnh đạo các tổ đảng, đảng viên thảo luận, đóng góp xây dựng cho từng đồng chí về những nội dung cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đầu năm; chú trọng đăng ký, cam kết thực hiện những phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ hàng ngày của mỗi đảng viên; kịp thời nhắc nhở, giúp đỡ các đồng chí đảng viên nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của bản thân để khắc phục, vươn lên hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được phân công. Đây là công việc được làm mỗi tháng trong phiên họp tổ đảng, chi bộ chứ không chờ đến 6 tháng, cuối năm. Vì vậy, tạo được sự thoải mái, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, chân tình trong sinh hoạt Đảng ở Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thời gian qua.

Kết quả, các tổ đảng và đảng viên trong Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có sự chuyển biến tích cực về việc xây dựng kế hoạch, viết bản cam kết và có sự tập trung, cố gắng nhất định trong thực hiện những nội dung đã đăng ký, cam kết; nội dung cam kết mỗi năm được xây dựng ngày càng cụ thể hơn, sâu hơn, thiết thực hơn, gần gũi và gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi từng đảng viên. Quan điểm lãnh đạo công tác này của Chi ủy chi bộ là mỗi đảng viên không cần và không nên đăng ký, cam kết quá nhiều nội dung phần việc cá nhân và không được đăng ký chung chung mà phải thật cụ thể, thiết thực gắn với công việc được phân công, mục đích là phải mang lại hiệu quả thiết thực và chất lượng công việc ngày một nâng lên.

*Đổi mới phương thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện theo chuyên đề hàng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chi ủy, Chi bộ Ban Tuyên giáo đã hướng dẫn các tổ đảng phân công, hướng dẫn từng đảng viên chuẩn bị nội dung thảo luận chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nên chất lượng và số lượt phát biểu ý kiến thảo luận được nâng lên; tất cả đảng viên đều mạnh dạn thể hiện chính kiến của mình về những vấn đề được đề cập, nhất là các đồng chí đảng viên trẻ, tạo nên không khí sôi nổi, xây dựng chân tình và dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Phương thức sinh hoạt, thảo luận hàng tháng ở phiên họp lệ chi bộ cũng được nâng cao dần, trong năm 2016, 2017, Chi ủy phân công từ 04 đến 06 đảng viên tham gia phát biểu nòng cốt, các đảng viên còn lại chỉ tham gia phát biểu thảo luận; đến năm 2018, 2019, 2020, Chi bộ đưa ra nghị quyết là tất cả đảng viên đều phải chuẩn bị nội dung phát biểu sâu bằng văn bản và Chi ủy sẽ mời ngẫu nhiên từ 04 đến 06 đảng viên tham gia phát biểu, đảm bảo tất cả đảng viên đều được phát biểu thảo luận trong các kỳ họp lệ.

Kết quả, việc thảo luận sinh hoạt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong sinh hoạt hàng tháng của Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi vào nề nếp, trở thành hoạt động thường xuyên, chất lượng nội dung thảo luận ngày càng được nâng lên; quan trọng là từng đảng viên đều cảm thấy thoải mái, nhẹ  nhàng, tự nguyện trong sinh hoạt, thảo luận chuyên đề; từng đảng viên có đầu tư, nghiên cứu, chuẩn bị sâu nội dung chủ đề thảo luận trong họp chi bộ, phát huy được tính dân chủ, thẳng thắn trong phát biểu thảo luận. Mỗi đảng viên đều có sự cố gắng thực hiện những công việc cụ thể đã đăng ký, cam kết đầu năm, tất cả đều đạt khoảng từ 90% nội dung công việc đã đăng ký trở lên, cuối năm 100% đảng viên Chi bộ đều đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Năm 2019, 2020 Chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu); có 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2016 - 2020) được Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Với những hiệu quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen tiêu biểu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016 - 2020; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Tỉnh ủy tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021; năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được nhận Cờ của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng là đơn vị dẫn đầu khối thi đua cơ quan khối Đảng của tỉnh.

Thanh Tuấn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-