Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh

Thời gian: Ngày 22/3/2023 (thứ Tư) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạ...
Thời gian: Ngày 22/02/2023 (thứ tư) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạch...
Thời gian: Ngày 26/10/2022 (thứ tư) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạch...
Thời gian: Ngày 21/9/2022 (thứ tư) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạch R...
Thời gian: Ngày 17/8/2022 (thứ tư) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạch R...
Thời gian: Ngày 20/7/2022 (thứ tư) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạ...
Thời gian: Ngày 01/6/2022 (thứ tư) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạ...
Thời gian: Ngày 20/4/2022 (thứ tư) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạ...
Thời gian: Ngày 23/3/2022 (thứ tư) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạ...
Thời gian: Ngày 23/02/2022 (thứ tư) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạch...
Thời gian: Ngày 24/11/2021 (thứ tư) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạch...
Thời gian: Ngày 28/10/2021 (thứ năm) - Buổi sáng: lúc 08 giờ 30 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường G...
Thời gian: Ngày 16/4/2021 (thứ sáu) - Buổi chiều: lúc 14 giờ 00 phút     Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 6, đường Gạch...

Thời gian: Ngày 06/10/2020 (thứ ba)

- Buổi sáng: 08 giờ 30 phút

    Địa điểm: UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. ...

Thời gian: Ngày 25/9/2020 (thứ sáu)

- Buổi sáng: 08 giờ 30 phút

    Địa điểm: UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. ...

Thời gian: Ngày 14/9/2020 (thứ hai)

- Buổi sáng: 08 giờ 00 phút

    Địa điểm: UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

...

Thời gian: Ngày 28/7/2020 (thứ ba)

- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút

    Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. ...
Thời gian: Ngày 17/7/2020 (thứ sáu) - Buổi sáng: 08 giờ 00 phút     Địa điểm: Hội trường UBND xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang....

Thời gian: Ngày 07/7/2020 (thứ ba)

- Buổi chiều: 13 giờ 30 phút

    Địa điểm: Phòng họp số 4, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang.

...
Xem thêm >>

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:
Hôm nay:
Tuần hiện tại:
Tháng hiện tại:
Tháng trước:
Tổng lượt truy cập: