Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Nội dung hỏi đáp Nội dung hỏi đáp

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

placeholder image

Nội dung câu hỏi:

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ thì giấy phép lao động bị thu hồi khi :

a) Nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động là giả mạo;

b) Giấy phép lao động hết thời hạn;

c) Người lao động nước ngoài hoặc người sử dụng lao động không thực hiện đúng theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp;

d) Chấm dứt hợp đồng lao động;

đ) Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp;

e) Hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại,tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục,dạy nghề, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt;

e) Văn bản của phía nước ngoài thông báo thôi cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

g) Người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động;

h) Người lao động nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Tòa án;

i) Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị bằng văn bản về việc thu hồi giấy phép lao động do người lao động nước ngoài vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.


Ngày gửi: 9/8/14 10:04

placeholder image Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

placeholder image

Nội dung câu hỏi:

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ thì trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn,người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao gồm các loại giấy tờ sau:

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động (Mẫusố 8 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014).

2. Bản sao hộ chiếu.

3. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4. Giấy phép lao động đã được cấp.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế (mẫu Giấy khám sức khỏe quy định của Thông tư số14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế ).

6. Văn bản chấp thuận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài 

7.Trường hợp người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thì phải có văn bản của phía nước ngoài cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Các giấy tờ quy định tại Điểm 7 này là 01 bản chính hoặc 01 bản sao, nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Ngày gửi: 9/8/14 10:00

placeholder image Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

placeholder image

Nội dung câu hỏi:

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ thì trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động để làm hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động.

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động bao gồm các loại giấy tờ sau:

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động (Mẫu số8 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014).

2. Bản sao hộ chiếu.

3. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

4. Giấy phép lao động đã được cấp. Trường hợp giấy phép lao động bị mất thì người lao động nước ngoài phải có văn bản giải trình và được người sử dụng lao động xác nhận.


Ngày gửi: 9/8/14 9:57

placeholder image Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

placeholder image

Nội dung câu hỏi:

Trả lời:

Theo quy định tại Điều13 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ thì có 2 trường hợp cấp lại giấy phép lao động:

 - Trường hợp 1: Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng,năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc.

- Trường hợp 2: Giấy phép lao động hết hạn.


Ngày gửi: 9/8/14 9:53

placeholder image Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội

placeholder image

Nội dung câu hỏi:

Trả lời:

Theo quy định tại Điều10, Điều 12 Nghị định số102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ thì trước ít nhất 15 ngày làm việc,kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ sau:

Ngoài 7loại giấy tờ quy định theo hình thức hợp đồng lao động, trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp phải thêm các giấy tờ sau:

- Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại Việt Nam.

- Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng.

Văn bản chứng minh là một trong các loại giấy tờ: Hợp đồng lao động;văn bản xác nhận của người sử dụng lao động; Quyết định tuyển dụng người lao động nước ngoài; Giấy chứng nhận nộp thuế hoặc bảo hiểm của người lao động nước ngoài.

Các giấy tờ nêu trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao,nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Ngày gửi: 9/8/14 9:47

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 28
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 33414252

// ]]>