Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tạo động lực phát triển bền vững cho Đô thị Mỹ Tho
16/02/2020 - Lượt xem: 1886

Mỹ Tho là đô thị trung tâm tỉnh Tiền Giang, có bề dày văn hóa, lịch sử lâu đời vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nổi danh "Mỹ Tho đại phố" và là một trong những đô thị xưa nhất "Nam kỳ lục tỉnh" thời trước. Ngày nay, thành phố Mỹ Tho tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển, nỗ lực chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo mới xanh - sạch - đẹp và hiện đại, xứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh; trở thành đầu tàu và động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Tiền Giang.

Mỹ Tho là đô thị trung tâm tỉnh Tiền Giang, có bề dày văn hóa, lịch sử lâu đời vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nổi danh "Mỹ Tho đại phố" và là một trong những đô thị xưa nhất "Nam kỳ lục tỉnh" thời trước. Ngày nay, thành phố Mỹ Tho tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển, nỗ lực chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo mới xanh - sạch - đẹp và hiện đại, xứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh; trở thành đầu tàu và động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Tiền Giang.

Giai đoạn 2016 - 2020, thành phố Mỹ Tho đầu tư 240 công trình thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách thành phố Mỹ Tho với tổng vốn 2.375 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố Mỹ Tho còn huy động các nguồn vốn khác như: Vốn kiết thiết thị chính, vốn sự nghiệp công ích, vốn từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường… thực hiện 153 công trình, vốn 213 tỷ đồng nhằm xây dựng hệ thống thoát nước, cải tạo mảng xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, nâng cấp các tuyến hẻm, xây dựng hệ thống xử lý nước thải các cơ quan, trường học…. Bên cạnh đó, Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho do Ngân hàng Thế giới (WB) cho vay còn thực hiện 69 công trình, tổng mức đầu tư trên 65,5 triệu USD, tương đương  gần 1.344 tỷ đồng (trong đó vốn tỉnh đối ứng trên 25,8 triệu USD, gần 530 tỷ đồng). Trong đó, vốn WB: trên 39,7 triệu USD, tương đương trên 814 tỷ đồng. Vốn đối ứng trên 25,8 triệu USD, tương đương trên 529 tỷ đồng.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung TP. Mỹ Tho đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang, đến năm 2030, thành phố Mỹ Tho sẽ hình thành 5 khu đô thị gồm Khu đô thị trung tâm, khu đô thị phía Đông, phía Đông Bắc, phía Tây và phía Tây Bắc, với tổng diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 4.200ha. Hiện nay các quy hoạch phân khu này đã được phê duyệt và đang từng bước triển khai theo khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Theo ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Mỹ Tho, lãnh đạo địa phương đang chỉ đạo rà soát "Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố đến năm 2030 định hướng năm 2040" cho phù hợp bối cảnh phát triển của tỉnh, của vùng. Rà soát điều chỉnh nội dung Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, tập trung điều chỉnh khu đô thị trung tâm hiện hữu, các quy hoạch phân khu cho phù hợp từng thời kỳ, đảm bảo phù hợp quy hoạch và các quy định quản lý xây dựng.

Chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho cũng cho biết, trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời qua phân tích dự báo, thành phố định hướng phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025 với những chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân 8 - 9%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 197 triệu đồng (khoảng 8.268 USD/ năm) vào năm 2025 (theo GRDP) hoặc 122 triệu đồng (khoảng 5.126 USD tính theo mức sống); tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương (theo phân cấp) khoảng 5.290 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.975 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 55.000 tỷ đồng; giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành thị còn 0,3%; số lao động được tạo việc làm hàng năm 5.500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,76%...

Giai đoạn 2025 - 2030, thành phố Mỹ Tho phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân 8 - 8,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người tính theo GRDP đạt 258 triệu đồng (khoảng 10.828 USD) hoặc tính theo mức sống 160 triệu đồng (khoảng 6.720 USD) vào năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 66.500 tỷ đồng...

UBND thành phố Mỹ Tho đưa ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt và toàn diện. Trong đó, trên lĩnh vực phát triển kinh tế quan tâm tập trung đầu tư phát huy tiềm năng và lợi thế của đô thị trung tâm tỉnh nằm bên bờ sông Tiền, tích cực xây đô thị văn minh và nông thôn mới nâng cao; phát triển công nghiệp bền vững, đặc biệt là vai trò của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, đồng thời với phát triển thương mại - dịch vụ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh theo hướng hiện đại, bền vững, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống xã hội.

Đối với nông nghiệp, phát triển sản xuất bền vững theo chuỗi giá trị và áp dụng công nghệ sinh học, đẩy mạnh thu hút đầu tư, trọng tâm là đầu tư kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính; hoạt động khoa học, công nghệ cũng như phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường; tăng cường liên kết các huyện, thị trong tỉnh, các tỉnh, thành trong khu vực và mở rộng hợp tác quốc tế...

Bên cạnh đó, quan tâm phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, đưa công tác Dân vận chính quyền vào đời sống gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng hiệu quả, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao... Nhiệm vụ và giải pháp chỉnh trang đô thị, phát triển thành phố phải đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị bền vững và yếu tố con người là trọng tâm, nâng cao vai trò tham gia của cộng đồng quản lý và chỉnh trang đô thị,... tiến tới hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố thông minh, có kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, chú trọng huy động nguồn lực chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tạo động lực thúc đẩy quá trình đô thị hóa; chỉnh trang, cải tạo, nâng cấp đô thị đảm bảo cuộc sống người dân đô thị và phù hợp với mức độ tăng trưởng dân số; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ - môi trường trong quản lý đô thị kết hợp triển khai đề án đô thị thông minh và tăng cường quản lý trật tự xây dựng theo hướng xác định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương,...

Một số công việc cụ thể trong năm 2020: Tổ chức thiết kế đô thị một số trục đường chính, quy hoạch các trục cảnh quan: Phố đi bộ dọc sông Tiền và hai bên bờ sông Bảo Định, khu dân cư dọc kè sông Tiền (Phường 2)... làm cơ sở quản lý trật tự xây dựng đô thị; mời gọi đầu tư xây dựng các tuyến đường vành đai, đường Nguyễn Công Bình (đoạn 2) và khu dân cư hai bên đường, đường D7 theo qui hoạch phân khu phía Tây và khu dân cư hai bên đường để tạo động lực phát triển đô thị...

Thành phố Mỹ Tho tiếp tục chỉnh trang các tuyến đường nội ô, lắp đặt hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường, mời gọi đầu tư dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu trung tâm, thực hiện dự án tái định cư theo quy hoạch phân khu Phường 5 - Phường 6..., phát huy hiệu quả các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ dự án nâng cấp đô thị; rà soát lập kế hoạch đầu tư vỉa hè, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng; ứng dụng công nghệ GIS vào quản lý cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị trong quản lý Nhà nước về hoạt động xây dựng...

UBND thành phố Mỹ Tho sẽ thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, lập lại trật tự, kỷ cương, trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Minh Trí

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-