Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới
14/03/2023 - Lượt xem: 166

Sáng ngày 11/3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới". Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi tọa đàm

Sáng ngày 11/3, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới". Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi tọa đàm.


Quang cảnh buổi tọa đàm tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Phát biểu khai mạc, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác cán bộ nữ luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành; đội ngũ cán bộ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo, quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Kết quả thực hiện bình đẳng giới của nước ta được xếp hạng cao hơn so với nhiều quốc gia có cùng trình độ phát triển và thu nhập. Mặc dù vậy, căn cứ vào Nghị quyết số 11-NQ/TW, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và một số văn bản của Đảng thì tỷ lệ cán bộ nữ ở nước ta hiện nay vẫn còn khoảng cách so với chỉ tiêu đề ra, có sự tăng trưởng song tỷ lệ tăng chưa cao và thiếu tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và sự đóng góp to lớn của các tầng lớp phụ nữ. Vẫn còn nhiều địa phương, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đang thiếu vắng sự tham gia của phụ nữ ở vai trò lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu. Vẫn còn cơ sở không có cấp ủy viên là nữ; nhiều nơi không có nữ tham gia Ban Thường vụ cấp ủy; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND có nơi chưa đạt 20%...

Tại buổi tọa đàm, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề "Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới", gồm các nội dung: Quan điểm, chủ trương của Đảng; văn bản pháp luật của Nhà nước; tình hình chung; kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề cần quan tâm về công tác này.

Bên cạnh đó, bà Trương Thị Mai lưu ý các giải pháp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong thời gian tới, như: Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới. Ngoài ra, bổ sung, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn Việt Nam; có giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, hạn chế về chính sách, pháp luật; tính bền vững của kết quả đạt được; tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ; rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ... Đồng thời, động viên đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới. Trong đó, cần quan tâm phát triển, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử đối với cán bộ nữ trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị; bảo đảm đạt được mục tiêu tỷ lệ nữ trong cấp ủy, cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, doanh nghiệp... Tăng cường sự tham gia tích cực của cán bộ nam trong thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ nữ.

Các đại biểu đã thảo luận về thực trạng, nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu về cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, qua đó đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo yêu cầu đã đặt ra.

Được biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cả nước có 466 nữ tham gia Ủy viên Ban Chấp hành cấp tỉnh, chiếm 13,3%. Trong đó, 104 nữ/967 Ủy viên Thường vụ, chiếm 10,75%; 17 nữ/155 Phó Bí thư, chiếm 10,97%; 06 nữ/63 Bí thư, chiếm 9,5%; 54 nữ/370 Trưởng các ban Đảng cấp tỉnh, chiếm 14,59%. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, cả nước có 151 nữ đại biểu Quốc hội, chiếm 30,25%; 1.079 nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh, chiếm 29%...

Tại tỉnh Tiền Giang, qua Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở có 652 cán bộ nữ/2.373 cấp ủy viên, tỷ lệ 27,5% (tăng 5% so với nhiệm kỳ trước). Ban Thường vụ Đảng bộ cơ sở có 139 cán bộ nữ, 19 cán bộ nữ được bầu làm Bí thư Đảng ủy và 44 cán bộ nữ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; có 135 cơ sở đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên, tỷ lệ 78,5% (tăng 3,4% so với nhiệm kỳ trước). Đối với cấp trên cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ có 93 cán bộ nữ/423 ủy viên, tỷ lệ 22% (tăng 2,9% so với nhiệm kỳ trước); Ban Thường vụ Đảng bộ có 21 cán bộ nữ/137 ủy viên, tỷ lệ 15,3% (tăng 1,9% so với nhiệm kỳ trước); 11/11 huyện, thị, thành có cán bộ nữ tham gia cấp ủy, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 15% trở lên. 10/11 huyện, thị, thành có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 07/47 đồng chí là cán bộ nữ, chiếm tỷ lệ 14,9% (tăng 0,95 so với nhiệm kỳ trước).

Phương Thanh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-