Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2023 - 2027"
13/03/2023 - Lượt xem: 161

​Ngày 06/3/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Ban Chỉ đạo Đề án 938) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2023 - 2027.

Ngày 06/3/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Ban Chỉ đạo Đề án 938) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2023 - 2027.

Kế hoạch nhằm mục đích phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế của giai đoạn 2017 - 2022. Duy trì và nhân rộng cách làm hay, sáng tạo và các mô hình hoạt động hiệu quả, đề xuất các giải pháp mới, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án giai đoạn 2023 - 2027. Phát huy vai trò chủ động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 938 thực hiện hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, góp phần giải quyết các bức xúc trong xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em tại địa phương.

Đồng thời, hoạt động của Đề án phải đảm bảo 02 nhóm phụ nữ và trẻ em là đối tượng thụ hưởng. Đảm bảo tính đồng bộ trong thực hiện hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật, kiến thức, kỹ năng thực hành cho phụ nữ. Tổ chức hoạt động của Đề án gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ phụ nữ thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án tránh hình thức, phải thực chất và mang lại hiệu quả cao; tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, sự chuyển biến tích cực của phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội có liên quan.

Theo Kế hoạch, nội dung can thiệp của Đề án giai đoạn 2023 - 2027, gồm: Tiếp tục thực hiện chủ đề bao trùm là an toàn cho phụ nữ và trẻ em; tiếp tục tập trung vào 03 nội dung can thiệp chính đã được xác định trong giai đoạn 2017 - 2022 là phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới (bao gồm cả nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh), an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em (bao gồm cả phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em); tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức và giáo dục pháp luật là các vấn đề xuyên suốt trong các nội dung can thiệp của Đề án; hàng năm, Ban Chỉ đạo lựa chọn chủ đề cụ thể để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện theo chủ đề Trung ương lựa chọn. Các huyện, thành, thị hưởng ứng và đồng loạt triển khai các hoạt động thực hiện theo Kế hoạch; tập trung một số đối tượng, vấn đề xã hội ưu tiên để giải quyết trong thời kỳ hậu Covid-19: Trẻ mồ côi, mẹ đỡ đầu thuộc Chương trình Mẹ đỡ đầu; phụ nữ lao động di cư, nữ công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp (nhà trẻ, mẫu giáo, đời sống văn hóa tinh thần).

Mục tiêu Đề án giai đoạn 2023 - 2027, gồm: 100% hội viên, 50% phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về giữ gìn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật; về giáo dục làm cha mẹ; khả năng, vai trò của phụ nữ trong bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, trong đó có 60% thực hiện chuyển đổi hành vi. 95% cán bộ chuyên trách của các cơ quan tham gia triển khai Đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, nhằm hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội. Hàng năm, mỗi cơ sở xã, phường, thị trấn tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ ít nhất từ 01 phụ nữ còn thiếu kiến thức, kỹ năng, có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức, pháp luật trong các vấn đề xã hội nổi cộm được lựa chọn tác động có chuyển biến tích cực về hành vi. Phấn đấu trong giai đoạn tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ được 1.500 phụ nữ có nguy cơ hoặc vi phạm đạo đức có chuyển biến tích cực về hành vi. Có 160.000 phụ nữ được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực giới; sẵn sàng lên tiếng trước các hành vi bạo lực. Hàng năm, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc xâm hại, bạo lực nghiêm trọng đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra mà Hội không lên tiếng kịp thời. Duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội tại địa phương.

Để thực hiện đạt các mục tiêu Đề án giai đoạn 2023 - 2027 đã đề ra, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện các giải pháp sau: Phát huy nội lực, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp giữa các sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 938 của các huyện, thị xã, thành phố và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp để đạt mục tiêu của Đề án; tăng cường công tác truyền thông giáo dục, vận động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ; tổ chức đa dạng, phong phú các nội dung can thiệp và chủ đề bao trùm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Xây dựng mạng lưới không gian an toàn cho phụ nữ và trẻ em; đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ của các ngành tham gia thực hiện Đề án, phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên về các nội dung của Đề án ở cơ sở; xây dựng các mô hình vận động, hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ; nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án; tăng cường hợp tác vận động nguồn lực…

Lâm Như

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-