Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022
07/11/2022 - Lượt xem: 1097

Ngày 31/10/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (gọi tắt là Tháng hành động) từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022, với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới".

Ngày 31/10/2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 (gọi tắt là Tháng hành động) từ ngày 15/11/2022 đến ngày 15/12/2022, với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới".

Kế hoạch nhằm thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em, từ đó, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Các hoạt động trong Tháng hành động phải tuân thủ các quy định của cơ quan y tế về phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

Nội dung hoạt động là tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động như: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động; tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022; tổ chức tập huấn, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phát hành sổ tay, tài liệu, ấn phẩm truyền thông nâng cao nhận thức; tổ chức truyền thông xây dựng và sửa đổi quy ước ở cơ sở...

Thông điệp truyền thông trong Tháng hành động năm 2022: Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022; Thực hiện bình đẳng giới là tiêu chí của tiến bộ, văn minh; Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022; Đảm bảo an sinh xã hội là nền tảng thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển bền vững của đất nước; Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương; Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em; Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại; Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng; Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn!; Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Bình đẳng giới góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn và an ninh xã hội của mỗi cá nhân, gia đình; Bình đẳng giới góp phần đầu tư cho tương lai, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động năm 2022 với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới"; phát hành các ấn phẩm truyền thông về các chính sách an sinh xã hội, vai trò của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em (phóng sự, chuyên trang, chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, tờ rơi, pa-nô, áp-phích); theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12/2022.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên truyền giảm thiểu, tiến tới hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, xây dựng khẩu hiệu, pa-nô, cờ phướn tuyên truyền về thông điệp truyền thông hưởng ứng Tháng hành động trên các trục đường chính tại thành phố Mỹ Tho và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin, bài để phổ biến, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động. Đẩy mạnh truyền thông xã hội qua các trang thông tin điện tử, báo mạng, các kênh mạng xã hội...

Lâm Như

Tương phản
Đánh giá bài viết(1.0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
// ]]>