Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030"
24/05/2023 - Lượt xem: 541

Ngày 19/5, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" (gọi tắt là Đề án). Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị.

Ngày 19/5, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" (gọi tắt là Đề án). Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Trong nhiều năm vừa qua, việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đặc biệt là việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp. Nhìn chung, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp đến nay đã tạo được hành lang pháp lý tương đối đầy đủ, đảm bảo hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội, nhà công nhân, cũng như xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, ngày 03/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án, với mục tiêu là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị và của công nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất; Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở theo cơ chế thị trường, đáp ứng mọi nhu cầu của người dân, đồng thời có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 - 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo và nghiên cứu các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương đã được phê duyệt, Bộ Xây dựng tổng hợp nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 2.400.000 căn; trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 1.240.000 căn, giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1.160.000 căn. Tính đến ngày 18/5/2023, giai đoạn 2021 - 2025, đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 19.516 căn và đang tiếp tục triển khai 294 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 288.499 căn.

Riêng tỉnh Tiền Giang, Đề án đã giao chỉ tiêu cho tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn 2021 - 2030 hoàn thành xây dựng 7.800 căn nhà ở xã hội (giai đoạn 2022 - 2025 là 3.100 căn, giai đoạn 2026 - 2030 là 4.700 căn). Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành, thị khẩn trương triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao theo đúng tiến độ đề ra. Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số 3873/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 đã đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021 - 2030 toàn tỉnh Tiền Giang sẽ hoàn thành khoảng 10.473 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, qua rà soát tình hình quy hoạch và bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 09 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người có thu nhập thấp với tổng số khoảng 8.522 căn nhà ở xã hội.

Tại hội nghị, các Bộ, ngành, địa phương đã trình bày tham luận về những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp triển khai đối với gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ; về chính sách ưu đãi về thuế và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 để thực hiện chính sách nhà ở xã hội; về việc quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội và chính sách miễn tiền sử dụng đất đối với dự án nhà ở xã hội; giải pháp cho vay gói hỗ trợ 15.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; việc triển khai các thiết chế công đoàn…

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao các ý kiến phát biểu cụ thể, thiết thực của các đại biểu về cơ chế, chính sách, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án trong thời gian qua. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các địa phương đã quan tâm đến người có thu nhập thấp, công nhân được bố trí nhà ở ổn định. Tuy nhiên, các kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra vẫn chưa đạt, với những khó khăn, bất cập trong triển khai nhà ở xã hội.

Xác định việc phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp là trách nhiệm trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, là trách nhiệm, nghĩa vụ, đạo đức của người làm quản lý Nhà nước, xã hội, doanh nghiệp và người dân. Để thực hiện thắng lợi Đề án thì cần phải có quyết tâm chính trị cao, tập trung quyết liệt, triển khai với trách nhiệm cao, có các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm và tích cực tham gia thực hiện Đề án. Bên cạnh đó, để khắc phục những tồn tại, bất cập đã xác định và tiếp tục thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị, các Bộ, ngành, địa phương sớm triển khai các nhiệm vụ đã được xác định trong Đề án; trong đó, cùng phối hợp triển khai các giải pháp về xây dựng thể chế và tổ chức thực hiện các giải pháp cụ thể của Đề án…

Phương Thanh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
// ]]>