Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Tổng kết công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
27/02/2023 - Lượt xem: 438

Chiều ngày 23/02, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng Chính quyền số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 23/02, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và xây dựng Chính quyền số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo Nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành, thị,…

Trong năm 2022, công tác CCHC đã có tác động tích cực đến người dân, tổ chức và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều cải thiện. Cụ thể, tỉnh thu hút được 17 dự án, với tổng vốn thu hút được 10.214,4 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2021; tổng số doanh nghiệp thành lập mới năm 2022 là 920 doanh nghiệp (năm 2021 là 576 doanh nghiệp); tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp năm 2022 là 6.810 tỷ đồng (năm 2021 là 5.737 tỷ đồng); đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp năm 2022 là 4.821 tỷ đồng (năm 2021 là 3.723 tỷ đồng); tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch năm 2022 là 8.828 tỷ đồng, thực hiện 10.892 tỷ đồng, đạt 123,38%.

Cùng với đó, công tác CCHC và xây dựng Chính quyền số trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ hành chính của các ngành, các cấp trong tỉnh. Về CCHC: Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh đạt tỷ lệ rất cao 99,38% (rất hài lòng 61,29%, khá hài lòng 25,23%, hài lòng 12,87%). Tổ chức 376 buổi gặp gỡ với 21.326 người dân tham dự; ghi nhận và giải quyết gần 4.000 ý kiến. Tổng số hồ sơ TTHC ở cả 3 cấp tiếp nhận trong năm 2022 là 838.838 hồ sơ (không tính các cơ quan ngành dọc); đã giải quyết đúng hạn là 824.750 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 98,32%); giải quyết quá hạn là 2.693 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,32%); đang giải quyết là 2.693 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,36%). Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh có phát sinh hồ sơ là 883/1.733 thủ tục, đạt tỷ lệ 50,95%; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến là 30,04% (277.176/838.838 hồ sơ). Về xây dựng và phát triển chính quyền số: Toàn tỉnh hiện có 1.959 trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS); tỷ lệ phủ sóng thông tin di động 3G, 4G đạt 100%; Internet cáp quang tốc độ cao đã đến 100% xã, phường, thị trấn; Internet di động băng rộng phủ sóng 100% địa bàn. 100% cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến xã triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; liên thông với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương qua Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP) và tích hợp chữ ký số. Tổng số văn bản trao đổi trên hệ thống trong năm 2022 là hơn 2,4 triệu văn bản (chiếm 21%); tỷ lệ văn bản ký số đạt trên 90%; tỷ lệ văn bản ký số cá nhân đạt 65%. Hệ thống họp trực tuyến hai chiều đã triển khai đồng bộ cho 100% cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã và kết nối liên thông với hệ thống họp trực tuyến của Chính phủ…


Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Một là: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác CCHC của cơ quan, đơn vị mình, không giao cấp phó thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện CCHC. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC. Hai là, về cải cách TTHC: Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021; hoàn thành việc thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để triển khai trên địa bàn tỉnh (hiện đang thí điểm tại TP. Mỹ Tho); hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC, nhất là việc kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư. Ba là, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước: Hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Bốn là, về cải cách chế độ công vụ: Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, bảo đảm đạt tỷ lệ tinh giản ít nhất 05% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2026 theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Năm là, về cải cách tài chính công: Triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức triển khai có hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập. Sáu là, về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực, là nguồn lực cho chuyển đổi số, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thực chất, hiệu quả và hướng tới việc hình thành công dân số, xã hội số.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao tặng Bằng khen cho 18 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác CCHC năm 2022.

Trần Thi

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-