Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU và Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
22/05/2023 - Lượt xem: 347

Sáng ngày 19/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (khóa XI) tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 10) và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 11).

Sáng ngày 19/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang (khóa XI) tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 05/4/2017 về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 10) và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/4/2017 về phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Nghị quyết 11).

Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang; ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương.


Ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 10.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 10, kinh tế - đô thị 3 vùng đã có sự chuyển biến với những gam màu sáng. Khẳng định Nghị quyết 10 là hướng đi đúng, từng bước đi vào cuộc sống. Cụ thể, giá trị sản xuất toàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 6,6%/năm; trong đó, vùng Trung tâm tăng 7,8%/năm, vùng phía Tây tăng 6,0%/năm và vùng phía Đông tăng 3,4%/năm. Giai đoạn 2016 - 2020, thu hút tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 157,68 ngàn tỷ đồng; trong đó vùng Trung tâm 77,84 ngàn tỷ đồng, chiếm 49,4% so toàn tỉnh; vùng phía Tây 61,06 ngàn tỷ đồng, chiếm 38,7% so toàn tỉnh; vùng phía Đông đạt 18,78 ngàn tỷ đồng, chiếm 11,9% so toàn tỉnh. Giai đoạn 2021 - 2022, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 79,86 ngàn tỷ đồng; trong đó, vùng Trung tâm đạt 38,83 ngàn tỷ đồng, chiếm 48,62% so toàn tỉnh, vùng phía Tây đạt 28,29 ngàn tỷ đồng, chiếm 35,42% so toàn tỉnh, vùng phía Đông đạt 12,75 ngàn tỷ đồng, chiếm 16% so toàn tỉnh.

Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh năm 2020 đạt 14,2%; trong đó, vùng Trung tâm đạt 20,1%, vùng phía Tây đạt 8,5%, vùng phía Đông đạt 14%. Năm 2022, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 31,2%; trong đó, vùng Trung tâm 35,43%, vùng phía Tây 26,53% và vùng phía Đông 31,93%. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh giảm còn 1,27%; trong đó, vùng Trung tâm 1,23%, vùng phía Tây 1,34% và vùng phía Đông 1,65%.

Đối với kết quả thực hiện Nghị quyết 11, qua 05 năm triển khai thực hiện, việc đầu tư các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh có bước khởi sắc. Qua 05 năm, tỉnh đã mời gọi được 12 dự án đầu tư phát triển du lịch, với tổng số vốn đăng ký 2.172 tỷ đồng. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch tại các vùng trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh được quan tâm. Giai đoạn 2017 - 2022, đã phân bổ nguồn vốn cho các dự án phát triển du lịch từ ngân sách Nhà nước là 183,293 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai Quy hoạch phát triển du lịch Tiền Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tập trung đầu tư phát triển 04 trung tâm du lịch chính: Khu du lịch Cái Bè, cù lao Thới Sơn, biển Tân Thành và Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười.

Công tác phát triển sản phẩm du lịch luôn được tỉnh chú trọng phát triển. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh khai thác các sản phẩm sông nước miệt vườn ở cù lao Thới Sơn, Làng cổ Đông Hòa Hiệp, Chợ nổi Cái Bè, vườn cây ăn trái cù lao Tân Phong, tham quan khu du lịch biển Tân Thành, Trại rắn Đồng Tâm, Di tích lịch sử Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút… Thực hiện liên kết, hợp tác phát triển vùng để cùng khai thác, bổ sung sản phẩm đặc trưng cho nhau giữa các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch.

Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh giai đoạn 2017 - 2019 tăng bình quân 8,16%; tổng thu từ du lịch tăng 10,13%. Tuy nhiên, năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh du lịch, lượng khách và doanh thu giảm mạnh. Tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phục hồi ngành Du lịch. Kết quả, đến cuối năm 2022, lượng khách du lịch đến tỉnh là 883.815 lượt; trong đó khách quốc tế 80.945 lượt, tổng thu từ du lịch đạt 5.184 tỷ đồng. Riêng trong 4 tháng đầu năm 2023, có 412.749 lượt khách du lịch đến tỉnh Tiền Giang; trong đó có 101.863 lượt khách quốc tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, qua hơn 05 năm triển khai thực hiện, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện với những điểm nổi bật. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 10, chúng ta vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế cần sớm có biện pháp tháo gỡ, khắc phục.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, ông Nguyễn Văn Danh yêu cầu Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện cần tập trung tốt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cân đối, đồng bộ giữa nhiệm vụ, giải pháp trước mắt và dài hạn. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, gắn với chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất là khẩn trương hoàn thành, triển khai Quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các vùng; nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; gia tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện theo lộ trình các đề án tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, thương mại, du lịch của tỉnh.

Thứ hai là đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao chất lượng đô thị...

Thứ ba là rà soát, điều chỉnh, định hướng phát triển nông nghiệp phù hợp với các tiểu vùng sinh thái gắn với 03 nhóm sản phẩm chủ lực là cây ăn trái - lúa gạo - thủy sản phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tình hình mới. Phát triển nền nông nghiệp đa dạng, theo hướng hiện đại và bền vững; phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái…

Thứ tư là tiếp tục đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư các ngành nghề tạo ra các sản phẩm công nghiệp theo hướng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước…

Thứ năm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh…

Thứ sáu là đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án đầu tư, mời gọi đầu tư mang tính chất trọng điểm, liên kết trong nội vùng và liên vùng…

Thứ bảy là tập trung rà soát các quy hoạch, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở rà soát, điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo…


Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích trong thực hiện Nghị quyết 10.

Đối với Nghị quyết 11, ông Nguyễn Văn Danh cho rằng, các cấp, các ngành và các địa phương đã cụ thể hóa nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác năm; xây dựng đề án và các văn bản chỉ đạo sát với thực tiễn của địa phương; tổ chức tốt các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm và hình ảnh du lịch của địa phương đến du khách, bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, cần phải nghiên cứu kỹ, phải có giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn để thích ứng, tạo bước đột phá trong phát triển du lịch của tỉnh một cách toàn diện cả về phạm vi, về quy mô và về chất lượng dịch vụ, tính bền vững. Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo:

Thứ nhất là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện; phải nhận thức đúng và nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân trong phát triển du lịch để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Muốn vậy, chúng ta cần phải mạnh dạn đổi mới tư duy, phát triển du lịch phải theo quy luật kinh tế thị trường; cần nâng cao ý thức của người dân, của doanh nghiệp và của cộng đồng trong xây dựng, bảo vệ và phát huy  hình ảnh vùng đất, con người Tiền Giang; tăng cường xúc tiến đầu tư về du lịch…

Thứ hai là triển khai có hiệu quả các quy hoạch, các chương trình, đề án về phát trển du lịch đã được phê duyệt; trong đó, tập trung đầu tư phát triển các dự án du lịch tại 04 trung tâm du lịch chính như: Khu du lịch Cái Bè, Khu du lịch cù lao Thới Sơn, Khu du lịch biển Tân Thành và Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Đổi mới cách thức quảng bá, xúc tiến du lịch để từng bước xã hội hóa công tác xúc tiến du lịch; đẩy nhanh chuyển đổi số ngành Du lịch…

Thứ ba là các huyện, thành, thị cần chủ động xây dựng và triển khai các đề án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn theo tiến độ…

Thứ tư là về nhiệm vụ của các ngành và các địa phương. Cụ thể, thành phố Mỹ Tho chủ trì, phối hợp với các ngành chuyên môn mời gọi đầu tư xây dựng phố đi bộ, khu ẩm thực đêm để phát triển dịch vụ, thu hút khách du lịch về đêm, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục phát triển du lịch làng nghề gắn với sản xuất đồ lưu niệm phục vụ du lịch… Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục dự án mời gọi đầu tư trên cơ sở quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện, thành, thị…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp triển khai Chương trình phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện có kế hoạch tôn tạo, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa nhằm phục vụ nhu cầu tham quan du lịch…

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mục tiêu và một số chỉ tiêu chủ yếu về du lịch đến năm 2030 cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho 21 tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 10 và 07 tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 11.

M. Thành

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
// ]]>