Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tiền Giang: Họp mặt trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2023
22/05/2023 - Lượt xem: 230

Ngày 18/5, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Họp mặt trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN), vinh danh Tiến sĩ năm 2023. Tham dự họp mặt có ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện giới trí thức đang công tác và nghiên cứu KH&CN tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/5, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang tổ chức Họp mặt trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN), vinh danh Tiến sĩ năm 2023. Tham dự họp mặt có ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện giới trí thức đang công tác và nghiên cứu KH&CN tại các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày KH&CN Việt Nam (18/5); tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN và nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN. Đồng thời, UBND tỉnh vinh danh 11 tân Tiến sĩ năm 2023 thuộc nhiều lĩnh vực.

Thời gian qua, hoạt động nghiên cứu KH&CN trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hàng năm, có nhiều đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở được triển khai thực hiện; một số giải pháp đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia cùng nhiều đề tài cấp cơ sở, sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, nhiều công nghệ mới được ứng dụng, chuyển giao trong các lĩnh vực như: Công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế… Đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh phát triển lĩnh vực KH&CN bằng tất cả tâm huyết và trí tuệ của mình. Đặc biệt, Tỉnh ủy và UBND tỉnh quan tâm, ban hành các chính sách đào tạo, thu hút cán bộ có trình độ sau đại học về tỉnh công tác với chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm quy tụ đội ngũ trí thức tham gia đóng góp, hiến kế trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh gắn với định hướng phát triển chung của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như của cả nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tiền Giang có 87 Tiến sĩ (01 Tiến sĩ được phong hàm Giáo sư, 01 Tiến sĩ được phong hàm Phó Giáo sư), 1.555 Thạc sĩ và 15.831 người có trình độ đại học và tương đương.

Đại diện các tân Tiến sĩ được vinh danh tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã gửi lời cảm ơn đến các cấp cơ quan, lãnh đạo, thầy cô đã ủng hộ, tạo điều kiện để các tân Tiến sĩ hoàn thành chương trình Nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và được vinh danh hôm nay. Cùng ước mơ, hoài bão chung của các tân Tiến sĩ là học để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác để luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp; đồng thời, vận dụng kiến thức học tập của mình phục vụ tốt yêu cầu công tác.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng Ngày KH&CN Việt Nam và biểu dương 11 tân Tiến sĩ được vinh danh tại buổi họp mặt. Để KH&CN thực sự là động lực quan trọng góp phần phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu ngày càng có thêm nhiều trí thức tiêu biểu, trí thức có học vị cao và tài năng trẻ đạt được thành tích cao hơn nữa trong lĩnh vực KH&CN; qua đó, thúc đẩy lao động sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Ông đề nghị các cấp, các ngành, trí thức trong tỉnh cần quan tâm, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đội ngũ trí thức tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu tiến bộ kỹ thuật, coi đây là yếu tố then chốt tạo ra những đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cơ cấu lại hệ thống nhiệm vụ KH&CN, nhất là phục vụ các ngành, lĩnh vực kinh tế trong tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hình thành và phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm công nghệ có chất lượng cao; lấy doanh nghiệp làm trung tâm cho việc đổi mới, chuyển giao công nghệ.


Ông Phạm Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật tặng hoa, khánh vàng cho 11 tân Tiến sĩ năm 2023.

Tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ trong nước và nước ngoài cho các sản phẩm mang tính đặc thù, sản phẩm đặc sản có thế mạnh của tỉnh nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. Phát triển mạnh thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh; chú trọng phát triển cơ sở dữ liệu về KH&CN và đổi mới sáng tạo của tỉnh, liên kết với quốc gia và các địa phương khác.

Đẩy mạnh việc hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng, ban hành và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp chứng nhận, công bố hợp chuẩn, hợp quy; tăng cường hoạt động tuyên truyền và đẩy mạnh việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến chất lượng, tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; vận động cán bộ, công chức, viên chức, trí thức đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN, tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật (cấp tỉnh, cấp toàn quốc), giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam; phấn đấu để tỉnh Tiền Giang ngày càng có nhiều giải thưởng, danh hiệu cao, được vinh danh toàn quốc và có nhiều giải pháp, công nghệ được cấp bằng phát minh, sáng chế.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong tỉnh, nhất là những chuyên gia đầu ngành trong tham gia nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện xã hội, giúp xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đảm bảo nhanh và bền vững.

Đối với các tân Tiến sĩ được vinh danh hôm nay, cần phải thường xuyên cập nhật, tiếp thu các thành tựu KH&CN mới, vận dụng kiến thức đã nghiên cứu để áp dụng vào thực tế nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Phương Thanh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
// ]]>