Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc
25/05/2023 - Lượt xem: 147

Ngày 16/5/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 2300/UBND-TH chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghiêm túc thực hiện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc

Ngày 16/5/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 2300/UBND-TH chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghiêm túc thực hiện về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Thời gian qua, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong xử lý công việc của đội ngũ CBCCVC luôn được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, qua công tác theo dõi hoạt động, UBND tỉnh nhận thấy: Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của các ngành, các cấp có nơi, có mặt còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả quản lý, điều hành của tỉnh.

Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; trực tiếp, chủ động, tích cực giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý của cơ quan, đơn vị. Quyết định các công việc theo thẩm quyền và không trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những công việc thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước quy định pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ.

Không chuyển công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan mình sang cơ quan khác; không giải quyết các công việc được xác định thuộc thẩm quyền của cơ quan khác; không lạm dụng việc lấy ý kiến các sở, ngành tỉnh để né tránh trách nhiệm; trả lại văn bản cho cơ quan, đơn vị, địa phương xin ý kiến nếu không đúng thẩm quyền hoặc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị xin ý kiến.

Khi giải quyết công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phải chủ động, tích cực phối hợp có hiệu quả với Thủ trưởng cơ quan có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình. Không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm cử người dự họp đúng thành phần, trả lời đúng thời hạn, chính kiến rõ ràng; không trả lời chung chung nhằm né tránh trách nhiệm.

Trường hợp quá thời hạn quy định mà cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến không trả lời hoặc chậm trả lời thì được xác định là đồng ý với ý kiến và đề xuất của cơ quan lấy ý kiến theo đúng quy định của Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Cơ quan lấy ý kiến có văn bản thông báo lại và cơ quan, đơn vị không có ý kiến hoặc chậm có ý kiến trả lời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với các hồ sơ, đề án, dự án trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh còn ý kiến khác nhau giữa các cơ quan về những nội dung chủ yếu của đề án thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chủ động làm việc trực tiếp với Thủ trưởng cơ quan có ý kiến khác để trao đổi, thống nhất trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định của Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài...

Gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; chịu trách nhiệm nếu để cấp dưới, cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách xảy ra vi phạm. Trong phân công nhiệm vụ cho CBCCVC thuộc quyền phải có kiểm tra, giám sát theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành", phù hợp với năng lực, sở trường của từng CBCCVC.

Song song đó, CBCCVC phải không ngừng rèn luyện đạo đức công vụ, nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; ý thức tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng xử lý công việc, tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết dứt điểm công việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

Kim Hoàn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
// ]]>