Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang
24/02/2019 - Lượt xem: 6904

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: SỞ TÀI CHÍNH TỈNH TIỀN GIANG.

- Địa chỉ: 38 Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273.3871107

- Hộp thư công vụ: stc@tiengiang.gov.vn.

- Trang Thông tin điện tử: http://stc.tiengiang.gov.vn.

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Thông tin Lãnh đạo cơ quan

1.1. Bà Nguyễn Kim Tuyến

- Chức vụ: Giám đốc Sở.

- Điện thoại: 0273 3970 500.

- Hộp thư công vụ: nguyenkimtuyen@tiengiang.gov.vn.

1.2. Ông Nguyễn Bá Thọ

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở.

- Điện thoại: 0273 3885 533.

- Hộp thư công vụ: nguyenbatho@tiengiang.gov.vn.

1.3. Ông Lê Minh Sáng

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở.

- Điện thoại: 0273 3872 794.

- Hộp thư công vụ: leminhsang@tiengiang.gov.vn.

1.4. Bà Nguyễn Thanh Diệu

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở.

- Điện thoại: 0273 3872 400.

- Hộp thư công vụ: nthanhdieu@tiengiang.gov.vn.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ

Tên phòng

Điện thoại

- Văn phòng Sở Tài chính

0273 3871 107

- Phòng Quản lý giá và công sản

0273 3873 285

- Phòng Quản lý ngân sách - Tài chính hành chính sự nghiệp

0273 3872 795

- Phòng Tài chính đầu tư - Doanh nghiệp

0273 3881 482

 

0273 3876 551

- Thanh tra Sở Tài chính

0273 3872 486

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài chính

- Tên đơn vị: Trung tâm Mua sắm tập trung tỉnh Tiền Giang.

- Địa chỉ: 40 Hùng Vương, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0273 3872 797 - 0273 3954 868

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị được quy định tại Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang, cụ thể như sau: Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; nợ chính quyền địa phương, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-