Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp
22/05/2023 - Lượt xem: 184

Ngày 15/5/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 2277/UBND-NC về việc phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp.

Ngày 15/5/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 2277/UBND-NC về việc phối hợp tăng cường hiệu quả công tác lý lịch tư pháp.

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số nội dung:

Tiếp tục thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp theo quy định pháp luật; trong đó, cần chú trọng tăng cường hơn nữa công tác truyền thông chính sách, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lý lịch tư pháp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cá nhân, cơ quan, tổ chức về mục đích, vai trò của Phiếu lý lịch tư pháp; hạn chế tình trạng các cơ quan, đơn vị, tổ chức yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đặc biệt là Phiếu lý lịch tư pháp số 2 trong những trường hợp không thực sự cần thiết.

Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính) phối hợp thực hiện sắp xếp, bố trí công chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính/Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Tư pháp một cách khoa học, kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là trong những thời điểm yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tăng cao. Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính nghiên cứu, hỗ trợ nhân sự hướng dẫn người dân đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến nói chung và trong lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp nói riêng.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác lý lịch tư pháp tại địa phương; quan tâm về chế độ, chính sách, động viên kịp thời, tương xứng với khối lượng công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Sở Tư pháp phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trong công tác lý lịch tư pháp nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. Rà soát, đánh giá và hoàn thiện kịp thời quy trình nghiệp vụ trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến về cấp Phiếu lý lịch tư pháp để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin nhằm thực hiện kết nối, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu liên quan đến lý lịch tư pháp được thực hiện đầy đủ, thông suốt, bảo đảm phục vụ hiệu quả, kịp thời cho người dân khi có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp với Sở Tư pháp, Bưu điện tỉnh nghiên cứu hướng dẫn tiếp nhận thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại các điểm Bưu cục khi người dân có yêu cầu.

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện và chỉ đạo các đơn vị có liên quan của ngành tăng cường hiệu quả công tác phối hợp với Sở Tư pháp trong cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích để cấp Phiếu lý lịch tư pháp, nhất là việc cung cấp các bản án, thông tin về quá trình thi hành án... kịp thời, đúng thời gian quy định. Kịp thời trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp, cung cấp thông tin về lý lịch tư pháp.

H. Quốc

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
// ]]>