Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị 
12/03/2023 - Lượt xem: 804

Ngày 16/8/2008, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới (gọi tắt là Nghị quyết 23). Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi, đa dạng, thu hút công chúng tham gia sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trên địa bàn, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật. 

Ngày 16/8/2008, Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới (gọi tắt là Nghị quyết 23). Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi, đa dạng, thu hút công chúng tham gia sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh trên địa bàn, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật. 


Hội thi "Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tiền Giang năm 2022".

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do ngành VH,TT&DL tổ chức theo đúng đường lối, chủ trương, quan điểm về văn học, nghệ thuật của Đảng. Sở VH,TT&DL đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh tổ chức tốt nhiều sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống.

​Toàn tỉnh có 01 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và 15 đơn vị nghệ thuật hoạt động theo phương thức xã hội hóa. Trong 15 năm qua, các đơn vị nghệ thuật đã xây dựng trên 300 chương trình, tổ chức biểu diễn trên 1.800 buổi, phục vụ cho hàng chục ngàn lượt công chúng trong và ngoài tỉnh. Sở VH,TT&DL đã tiếp nhận trên 500 lượt đơn vị nghệ thuật ngoài tỉnh đến biểu diễn phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

​Từ năm 2016 đến nay, tại Rạp hát Thầy Năm Tú (Phường 1, thành phố Mỹ Tho), Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh (nay là Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh) tổ chức biểu diễn định kỳ miễn phí chương trình nghệ thuật "Dạ khúc tri âm". Chương trình có sự tham gia biểu diễn của nhiều nghị sĩ cải lương nổi tiến như: Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, NSND Lệ Thủy, NSND Bạch Tuyết, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Thanh Kim Huệ, NSƯT Thanh Điền, Nghệ sĩ Minh Cảnh... nên thu hút đông đảo khán giả dự xem, góp phần bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương của tỉnh - nơi được xem là cái nôi của sân khấu cải lương Nam bộ.

​Triển khai thực hiện nội dung Đề án "Bảo tồn, phát huy nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 2021 - 2025" đã được UBND tỉnh phê duyệt, từ năm 2016 đến nay, Sở VH,TT&DL phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức trên 300 buổi biểu diễn Đờn ca tài tử, thu hút nhiều tài tử và khán giả mộ điệu ở khắp các địa phương trong tỉnh đến xem, tham gia biểu diễn giao lưu, góp phần khơi dậy mạnh mẽ phong trào Đờn ca tài tử của tỉnh.

Cùng với hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, phòng trào văn nghệ quần chúng của tỉnh cũng phát triển mạnh ở cấp xã, khối cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang. Toàn tỉnh hiện nay có trên 160 đội văn nghệ quần chúng, thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn, hội thi, hội diễn, liên hoan gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương, tạo không khí sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh, góp phần tích cực vào công tác xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh, xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, ngành VH,TT&DL cùng các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức trên 300 cuộc hội thi, liên hoan văn nghệ với rất nhiều nội dung, phương thức, qua đó tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

​Toàn tỉnh hiện nay có trên 80 câu lạc bộ, đội, nhóm Đờn ca tài tử, thường xuyên tổ chức sinh hoạt, biểu diễn tại các Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện, cấp xã. Năm 2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang". Theo báo cáo đánh giá của 11 huyện, thành, thị, việc UBND tỉnh phê duyệt Đề án là việc làm sáng tạo, hiệu quả để cụ thể hóa Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang "Quy định một số chính sách về xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang"; tháo gỡ những khó khăn trong quá trình khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh, nhất là kinh phí hoạt động. Các nội dung hoạt động của Đề án đã đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, tạo được môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn tỉnh, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; cổ vũ, động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Tiền Giang, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

​Công tác sưu tầm, bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể được quan tâm, thực hiện hàng năm. Từ năm 2011 đến nay, Sở VH,TT&DL đã thực hiện các đề tài nghiên cứu được Bộ VH,TT&DL nghiệm thu như: Nghề làm bánh phồng ở Cái Bè - Tiền Giang; Nghệ thuật Xây chầu - Đại bội ở Tiền Giang; Các món mắm vùng Gò Công; Nghề làm hủ tiếu ở xã Mỹ Phong (TP. Mỹ Tho); Nghề dệt chiếu ở xã Long Định (huyện Châu Thành).

Có thể nói, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, văn học nghệ thuật phát triển, thúc đẩy sự sáng tạo, cống hiến của lực lượng văn nghệ sĩ trong tỉnh; qua đó, góp phần định hướng tư tưởng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thanh Hải

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-