Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Năm 2022: Bộ Tư pháp đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung nổi bật về phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước
21/12/2022 - Lượt xem: 236

Đó là đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023, được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào chiều ngày 19/12.

Đó là đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023, được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào chiều ngày 19/12.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Thực hiện phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Tư pháp có nhiều đổi mới, chủ động, kịp thời và linh hoạt hơn. Với tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực thực hiện, Bộ, ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực công tác tư pháp, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp.

Nổi bật trong năm 2022, toàn ngành Tư pháp đã tập trung rà soát một khối lượng rất lớn, gần 28.000 văn bản để từ đó bổ sung, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ gần 6.000 văn bản, trong bối cảnh Chính phủ tổ chức triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ Tư pháp đứng đầu trong các Bộ, ban, ngành về cắt giảm TTHC, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Theo đánh giá của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng 10 bậc so với năm 2021.

Lần đầu tiên, Bộ phối hợp cùng các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ về định hướng xây dựng pháp luật cho giai đoạn 05 năm tới; tham gia với vai trò chính trong việc xây dựng dự thảo Nghị quyết 27 của Trung ương về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bộ Tư pháp cũng đã tham gia thẩm định Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, ngành theo đúng tinh thần của Trung ương là bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, Chính phủ đã ban hành hầu hết các nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh biểu dương sự nỗ lực và thành tích đạt được của ngành Tư pháp năm 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá, Bộ Tư pháp đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung nổi bật về phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước về xây dựng thể chế pháp luật, cải cách TTHC, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật...

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị, tiếp tục quán triệt và thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó, tham mưu thực hiện thực chất, hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế pháp luật về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật, xác định rõ cơ chế phân công phối hợp, kiểm soát, giám sát giữa các cơ quan trong thi hành pháp luật. Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường hơn nữa về năng lực phổ biến chính sách, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Cần kiên quyết, tránh tình trạng nợ đọng các văn bản. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực này và tiếp tục rà soát đơn giản hóa quy trình, thủ tục, đảm bảo phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội, người dân; chú trọng kiểm tra, thanh tra liên ngành và xử lý nghiêm các vi phạm. Triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được Quốc hội giao. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện cơ chế để chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn dân sâu rộng, thực chất. Thực hiện hiệu quả Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp và các văn bản mới được ban hành về công tác tổ chức cán bộ để kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự các cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua cho các tập thể đơn vị thuộc Bộ và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022; trong đó có Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua năm 2023 trong toàn ngành với chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao" và 06 nhiệm vụ cụ thể.

Phương Thanh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
// ]]>