Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Huyện Cai Lậy có bước phát triển tốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025
20/05/2023 - Lượt xem: 411

​Với mục tiêu xây dựng huyện Cai Lậy phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ huyện Cai Lậy đã và đang ra sức thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Với mục tiêu xây dựng huyện Cai Lậy phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ huyện Cai Lậy đã và đang ra sức thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.


Nhân dân góp của, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng cầu, đường nông thôn.

Quán triệt xuyên suốt quan điểm chỉ đạo của Đảng: "Xem phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên", từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, huyện Cai Lậy đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, sáng tạo, linh hoạt, phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Cụ thể, công tác tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tình hình tai nạn giao thông được kiềm giảm cả 3 tiêu chí. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển đúng hướng, trong đó sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi, năng suất, sản lượng, giá cả nông sản tăng cao, nhất là giá sầu riêng nên góp phần nâng cao đời sống cho người dân, với mức thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt gần 62,8 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 38,4 triệu đồng/người/năm so với năm 2011.

Ông Nguyễn Văn Tám, người dân xã Hiệp Đức chia sẻ: "Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đã giúp cho kinh tế gia đình tôi ngày càng được nâng cao. Từ đó, tôi có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho xã hội về góp kinh phí xây dựng cầu, đường nông thôn, tặng quà hộ nghèo".

Thành công nổi bật nhất của huyện Cai Lậy từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay đó chính là xây dựng thành công huyện nông thôn mới, đồng thời tổ chức tốt Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cai Lậy đạt chuẩn nông thôn mới vào sáng ngày 10/5/2023 trong niềm hân hoan, phấn khởi của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Bài học kinh nghiệm được đúc kết trong tiến trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Cai Lậy đã triển khai linh hoạt, sáng tạo nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, đồng thời tích cực đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo" để huy động nguồn lực từ người dân - chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Thật vậy, qua số liệu thống kê, tổng nguồn vốn xây dựng huyện nông thôn mới là hơn 2.778 tỷ đồng, trong đó nguồn lực đóng góp từ Nhân dân và doanh nghiệp hơn 705 tỷ đồng, chiếm hơn 25%. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện còn tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện hiến hơn 594.000m2 đất, đóng góp hơn 45.450 ngày công lao động, hơn 191 tỷ đồng để thi công 325 công trình giao thông nông thôn; nạo vét và xây dựng, sửa chữa 265 công trình thủy lợi nội đồng với kinh phí trên 100 tỷ đồng…

Ông Trần Quốc Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy nhấn mạnh: "Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy chú trọng việc khai thác tốt nhất công năng của các cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng để kịp thời không để xuống cấp và đảm bảo theo yêu cầu. Đối với quyết tâm và những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, sự hỗ trợ của cấp tỉnh, huyện Cai Lậy đã hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn đã được đổi mới, cảnh quan môi trường đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn đảm bảo nhu cầu lưu thông và vận chuyển hàng hóa của người dân. Hệ thống thủy lợi được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh, phát huy hiệu quả nhiều mô hình sản xuất đem lại lợi nhuận cao cho nông dân".

Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cai Lậy thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Kết quả, sau 02 năm thực hiện, huyện Cai Lậy đã tuyên dương, khen thưởng 15 tập thể và 35 cá nhân vì có những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

Ông Nguyễn Văn Bằng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cai Lậy cho biết: "Huyện Cai Lậy nỗ lực thực hiện có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc nêu gương. Xây dựng và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đảm bảo thiết thực, đi vào chiều sâu, tạo ra phong trào hành động cách mạng rộng khắp địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025".

Có thể nói, năm 2023 là năm thứ ba cũng là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, do vậy, Đảng bộ huyện Cai Lậy tiếp tục phát huy bài học đoàn kết, ý chí quyết tâm chính trị cao, đồng thuận và ra sức hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Qua đó, tiếp tục đưa huyện Cai Lậy phát triển vượt bậc theo hướng văn minh, hiện đại.

Hồng Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-
// ]]>