Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang
02/04/2019 - Lượt xem: 47795

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG.

- Địa chỉ: 152H, đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại Văn phòng:  0273. 3977711; Fax:  0273. 3977711.

- Email: bhxh@tiengiang.gov.vn      

- Website: https://tiengiang.baohiemxahoi.gov.vn/

- Logo Ngành BHXH:

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC

- Thông tin lãnh đạo

+ Ông Võ Khánh Bình 

      Chức vụ: Giám đốc

      Điện thoại 0273.3825678 – 0961 965678;

      Email: binhvk@tiengiang.vss.gov.vn.

+ Bà Phạm Thị Mỹ

      Chức vụ: Phó Giám đốc;

      Điện thoại: 027.3878578;

      Email: mypt@tiengiang.vss.gov.vn.

+ Ông Võ Oanh Liệt

      Chức vụ: Phó Giám đốc;

      Điện thoại: 0918.979606;

      Email: lietvo@tiengiang.vss.gov.vn.

- Thông tin các phòng, đơn vị trực thuộc

+ Các phòng nghiệp vụ, địa chỉ: 152H, đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

STT TÊN PHÒNG NGHIỆP VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI MAIL
1  Văn phòng 0273.3977711 vanphong@tiengiang.vss.gov.vn
2  Chế độ bảo hiểm xã hội 0273.3884043 cdbhxh@tiengiang.vss.gov.vn
3  Giám định bảo hiểm y tế 0273.3870695 gdbhyt@tiengiang.vss.gov.vn
4  Quản lý Thu 0273.3877385 qlt@tiengiang.vss.gov.vn
5  Kế hoạch - Tài chính 0273.3870772 khtc@tiengiang.vss.gov.vn
6  Tổ chức - Cán bộ 0273.3873794 tccb@tiengiang.vss.gov.vn
7  Thanh tra - Kiểm tra 0273.3884044 ttkt@tiengiang.vss.gov.vn
8  Công nghệ thông tin 0273.3887013 cntt@tiengiang.vss.gov.vn
9  Cấp sổ, thẻ 0273.3878253 cst@tiengiang.vss.gov.vn
10  Truyền thông và Phát triển đối tượng 0273.3979566 ttptdt@tiengiang.vss.gov.vn

+ Các đơn vị trực thuộc: BHXH 8 huyện và 02 thị xã gồm:

STT BHXH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 Cái Bè Khu 1A, thị trấn Cái Bè 0273.3824650 caibe@tiengiang.vss.gov.vn
2 TX. Cai Lậy Số 39, đường huyện 53, khu phố Mỹ Thuận, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy 0273.3826.111 txcailay@tiengiang.vss.gov.vn
3 Cai Lậy Khu hành chính huyện Cai Lậy, ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy 0273.3829539 cailay@tiengiang.vss.gov.vn
4 Tân Phước Khu 4, thị trấn Mỹ Phước 0273.3848091 tanphuoc@tiengiang.vss.gov.vn
5 Châu Thành Ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp 0273.3934389 chauthanh@tiengiang.vss.gov.vn
6 Chợ Gạo Ô 2, Khu 1, thị trấn Chợ Gạo 0273.3835620 chogao@tiengiang.vss.gov.vn
7 Gò Công Tây Đường Nguyễn Văn Côn, Khu phố 5, thị trấn Vĩnh Bình 0273.3538008

gocongtay@tiengiang.vss.gov.vn

8 Gò Công Đông Số 16, đường Trương Định, thị trấn Tân Hòa 0273.3943557

gocongdong@tiengiang.vss.gov.vn

9 TX. Gò Công Số 123A, Trần  Hưng  Đạo, Phường 1 0273.3841093

gocong@tiengiang.vss.gov.vn

10 Tân Phú Đông

Ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh

0273.3530882

tanphudong@tiengiang.vss.gov.vn

- Chức năng, nhiệm vụ của phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc

+ Các phòng trực thuộc BHXH tỉnh có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc; Phòng nghiệp vụ có tư cách pháp nhân không đầy đủ, không có con dấu và tài khoản riêng; Phòng nghiệp vụ chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc BHXH tỉnh. Riêng Văn phòng có con dấu, không có tài khoản riêng.

+ BHXH cấp huyện là cơ quan trực thuộc BHXH tỉnh đặt tại huyện, có chức năng giúp Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, quản lý thu, chi BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo phân cấp quản lý của BHXH Việt Nam và quy định của pháp luật; BHXH cấp huyện chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Giám đốc BHXH tỉnh và chịu sự quản lý hành chính Nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện; BHXH cấp huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

III. CÁC THÔNG TIN KHÁC

1. Chức năng

BHXH tỉnh Tiền Giang là cơ quan  quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHTN, BHYT; thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở đặt tại TP. Mỹ Tho.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của BHXH tỉnh

2.1. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về phát triển BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

2.2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.

2.3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể:

a) Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia BHXH, BHYT;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và BHXH, BHTN, BHYT. Thu các khoản đóng BHXH, BHTN, BHYT của các tổ chức và cá nhân tham gia; từ chối việc đóng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng, trả BHXH, BHTN, BHYT đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động;

c) Ký hợp đồng với các tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT và đại lý chi các chế độ BHXH, BHTN theo quy định;

d) Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh; thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết chế độ BHXH, BHTN, BHYT tại cơ quan BHXH tỉnh và BHXH huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là BHXH huyện);

đ) Chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT; từ chối chi trả các chế BHXH, BHTN, BHYT không đúng quy định;

e) Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định;

g) Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bảo vệ quyền lợi người tham gia BHYT và chống lạm dụng quỹ BHYT;

2.4. Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn theo quy định.

2.5. Tham gia phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn xây dựng nhu cầu, đồng thời thẩm định và tổng hợp nhu cầu về danh mục, số lượng thuốc; giám sát việc thực hiện kế hoạch thuốc đảm bảo cung ứng đủ thuốc theo Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc thuộc lĩnh vực BHYT do BHXH Việt Nam thực hiện theo quy định.

2.6. Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định, cụ thể:

a) Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT đối với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHTN, BHYT cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật;

b) Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh; gửi kế hoạch thanh tra để báo cáo BHXH Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra cấp tỉnh. Thanh tra đột xuất khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh hoặc khi được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

2.7. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác pháp chế và công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong thực hiện nhiệm vụ.

2.8. Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nghiệp vụ và hồ sơ đối tượng tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

2.9. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

2.10. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHTN, BHYT cho công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh.

2.11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHTN, BHYT để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

2.12. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn.

2.13. Đề xuất với BHXH Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về BHXH, BHTN, BHYT; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHTN, BHYT.

2.14. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.15. Định kỳ 6 tháng, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chức, cá nhân; định kỳ hàng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

2.16. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra toàn diện BHXH huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2.17. Quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc BHXH tỉnh.

2.18. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành BHXH tỉnh. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua - khen thưởng theo quy định.

2.19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

Tương phản
Đánh giá bài viết(1.0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-