Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
19/03/2019 - Lượt xem: 7499

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 02733. 855341 - Fax: 02733. 856416

- Email: bqldadtxdctnnptnt@tiengiang.gov.vn.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo

+ Ông Ưng Hồng Nghi

Chức vụ: Phụ trách

Điện thoại: 0913.12.86.39

Email: unghongnghi@tiengiang.gov.vn

+ Ông Lê Minh Tuấn

Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0909.77.88.96

Email: lminhtuan@tiengiang.gov.vn

2.  Các phòng, ban trực thuộc:

+ Văn phòng Ban Quản lý dự án

+ Phòng Tài chính - Kế toán

+ Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

+ Phòng Kỹ thuật - Thẩm định

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang thực hiện các chức năng theo Quyết định thành lập số 3013/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 7 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, gồm:

a) Làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;

b) Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết;

c) Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức và quản lý các dự án do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật;

đ) Bàn giao công trình hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng;

e) Thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật;                    

g) Thực hiện các chức năng khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:

a) Lập kế hoạch dự án;

b) Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng;

c) Các nhiệm vụ thực hiện dự án;

d) Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng;

đ) Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân;

e) Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình;

g) Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo.

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ Quản lý dự án gồm:

a) Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 của Luật Xây dựng về nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng;

b) Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;

c) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.

2.3. Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực hoạt động của mình.

2.4. Thực hiện tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

2.5. Các nhiệm vụ được xác định theo các nội dung của hợp đồng ủy thác quản lý dự án được ký kết giữa chủ đầu tư với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

2.6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-