Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đảng bộ huyện Châu Thành thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên
17/03/2023 - Lượt xem: 95

​Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Châu Thành luôn bám sát đặc điểm, tình hình địa phương nên đã thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển đảng viên. Vì vậy, các chủ trương, nghị quyết của Đảng đã nhanh chóng được cụ thể hóa đi vào thực tế cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Châu Thành luôn bám sát đặc điểm, tình hình địa phương nên đã thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng và tạo nguồn phát triển đảng viên. Vì vậy, các chủ trương, nghị quyết của Đảng đã nhanh chóng được cụ thể hóa đi vào thực tế cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Châu Thành có 53 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 23 Đảng bộ xã, thị trấn, 07 Đảng bộ cơ quan, 23 chi bộ cơ sở) và 310 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, với 5.921 đảng viên. Trong nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên của huyện luôn được quan tâm, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết; giao chỉ tiêu, đối tượng, thời gian kết nạp cụ thể và phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng; chủ động phát hiện, giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Cấp ủy các cấp đã quan tâm xây dựng nguồn đảng viên mới là lực lượng đoàn viên Đoàn Thanh niên, hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ…; quần chúng là bộ đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về công tác, lao động tại địa phương; quần chúng là giáo viên trong các trường học, viên chức ngành Y tế, người lao động ở một số công ty, doanh nghiêp trên địa bàn huyện… Các Đảng bộ, chi bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để xuất hiện những điển hình, nhân tố mới trong phát triển kinh tế, trong công tác xã hội ở địa phương; đó là cơ sở để phát hiện, xem xét, bồi dưỡng và tạo nguồn kết nạp đảng viên cho Đảng bộ huyện.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ huyện Châu Thành đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng phải chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng gắn liền với chất lượng; giao và đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên thành một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm. Đồng thời, Đảng bộ huyện thực hiện sàng lọc và cương quyết cho ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách. Ngoài ra, trong sinh hoạt chi bộ, bên cạnh việc thực hiện những nội dung sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, các chi bộ cũng thường xuyên kết hợp tổ chức sinh hoạt chi bộ mở rộng để nắm bắt thực trạng trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và kết quả các phong trào thi đua, công tác xã hội của địa phương. Từ đó, làm cơ sở phát hiện, rà soát lực lượng đoàn viên, hội viên ưu tú để kịp thời bồi dưỡng, phát triển, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, công tác bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng đã được cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp chú trọng, đồng thời chỉ đạo tốt việc theo dõi, giúp đỡ quần chúng sau học tập. Chương trình, nội dung bồi dưỡng nhận thức về Đảng luôn được Trung tâm Chính trị huyện thực hiện bảo đảm theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Các chi, Đảng bộ cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp ủy cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới. Coi trọng việc phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cơ sở trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

Từ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện Châu Thành đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về chất và lượng; đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2022, huyện Châu Thành đã kết nạp được 121 đảng viên mới, đạt gần 101% kế hoạch. Nhiều đảng viên tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ở cơ sở; vận động gia đình và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở cơ sở.

Bên cạnh phát triển về số lượng, chất lượng đảng viên của Đảng bộ huyện Châu Thành cũng không ngừng được nâng lên. Qua kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2022 cho thấy, toàn Đảng bộ huyện có trên 81,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 12,9% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có được kết quả như trên là do Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã thường xuyên chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên với phương châm số lượng phải đi liền với chất lượng.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội về công tác phát triển đảng viên. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gắn với các phong trào thi đua để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung rà soát nguồn, quan tâm giáo dục tạo điều kiện kết nạp Đảng đối với các đối tượng quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cán bộ, công chức, viên chức sự nghiệp y tế, giáo dục, người lao động trong một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên. Qua đó, bảo đảm chất lượng và số lượng trong thực hiện công tác phát triển đảng viên; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở, xây dựng các tổ chức Đảng thực sự trong sạch vững mạnh cho Đảng bộ huyện.

Hữu Thiện

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-