Truy cập nội dung luôn
 
                                                     English Facebook RSS Hỏi đápSơ đồ cổng

Chi tiết tin

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang
02/04/2019 - Lượt xem: 9035

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

- Tên đơn vị : ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH TIỀN GIANG

- Địa chỉ: Số 125, Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

- Điện thoại: 0273. 3873527; Fax : 0273. 3877314

- Email: banbientap@thtg.vn

- Website: www.thtg.com.vn  hoặc www.thtg.vn

- Logo đơn vị :

 

II. BỘ MÁY TỔ CHỨC

1. Thông tin lãnh đạo

 Ban Giám đốc Đài:

+ Nguyễn Sĩ Hùng

- Chức vụ: Giám đốc       

- Điện thoại cơ quan: 0273.3970778

- Di động: 0913. 66.03.62

+ Trần Văn Quảng     

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại cơ quan: 0273.3884858

- Di động: 0918. 93.77.42

+ Nguyễn Đức Lập

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại cơ quan: 0273.3887873

- Di động: 0913. 66.02.14

2. Các Phòng, Trung tâm trực thuộc

2.1. Phòng Tổ chức và Hành chính   

- Điện thoại: 02733. 873527

2.2.  Phòng Biên tập truyền hình                 

- Điện thoại: 02733. 880165

2.3. Phòng Biên tập phát thanh                  

- Điện thoại: 02733. 877825

2.4. Phòng Chương trình                   

- Điện thoại: 02733. 877280

2.5. Phòng Kỹ thuật và Công nghệ             

- Điện thoại: 02733. 879317

2.6. Phòng Thông tin điện tử             

- Điện thoại: 02733. 975727

2.6. Trung tâm Dịch vụ truyền hình 

- Điện thoại: 02733. 877225

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ

1. Vị trí, chức năng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tiền Giang chịu sự quản lý trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; chịu sự quản lý Nhà nước về báo chí, về truyền dẫn phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý Nhà nước trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

+ Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền.

+ Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật.

+ Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành và không chuyên ngành hiện có để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

+ Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; báo cáo KT - KT. Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho sản xuất và phát sóng phát thanh - truyền hình, tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

+ Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng Đài quốc gia.

+ Định hướng về kỹ thuật, tuyên truyền và đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã, thành phố theo quy định tại Thông tư liên ngành số 17 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ và theo quy định của UBND tỉnh.

+ Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tham gia xây dựng, đề xuất định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định.

+ Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ.

+ Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý.

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

+ Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

+ Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo đúng quy định.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
Tương phản
Đánh giá bài viết(4.48/5)

VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HỆ THỐNG VĂN BẢN HỆ THỐNG VĂN BẢN

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư Dự án mời gọi đầu tư

Thông tin quy hoạch

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Thông tin thị trường xuất khẩu

Sàn giao dịch điện tử

Chuyển đổi số

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông báo sự cố an toàn thông tin mạng

Công khai hiện trạng sử dụng đất

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường

Đầu tư, mua sắm công

Thông tin đấu giá - đấu thầu

Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2021-2022

Dự thảo báo cáo đề xuất danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Số điện thoại đường dây nóng xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018

Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Tiền Giang - Dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ

Đối thoại doanh nghiệp Đối thoại doanh nghiệp

DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP

Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-