Danh sách 05 tổ chức tôn giáo được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay

1/ Thánh tịnh Thanh Tịnh Đàn: Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2010. Địa chỉ: số 112/7, ấp Ngãi Thuận, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành. Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Chống - Trưởng ban Ban Cai quản.

2/ Thánh tịnh Nguyệt Thanh Quang: Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2010. Địa chỉ: Ấp Ninh Đồng B, xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây. Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Dễ - Hội trưởng Ban Cai quản.

3/ Thánh tịnh Vĩnh Thanh Quang: Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011. Địa chỉ: Ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông. Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Đựng - Hội trưởng Ban Cai quản.

4/ Cao Đài Việt Nam (Lương Hòa Lạc): Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2011. Địa chỉ: Ấp Lương Phú A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo. Người đại diện: Ông Võ Văn Tính - Trưởng ban Ban Cai quản.

5/ Thánh tịnh Vĩnh Hòa Quang: Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2015. Địa chỉ: Ấp 4, xã Tân Tây, huyện Gò Công Tây. Người đại diện: Ông Nguyễn Hồng Tươi - Hội trưởng Ban Cai quản.

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Bổ sung Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay