Danh sách, bản khai thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2018

Thực hiện theo Điểm c, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ, Sở Công Thương Tiền Giang - Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Tiền Giang thông báo Danh sách, bản khai thành tích cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân un tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang để lấy ý kiến của nhân dân trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin (28/12/2017).

Mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản (ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ) gửi về Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương Tiền Giang; Địa chỉ: Số 17, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Danh sách và bản khai thành tích của 06 cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018, như sau:

(Chọn vào từng nghệ nhân để xem chi tiết thành tích)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

Tên nghề thủ công mỹ nghệ nắm giữ

Đề nghị xét tăng

1

 Nguyễn Thị Tuyết Huệ

1965

Kinh

 25/4K, Thủ Khoa Huân, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

 Điêu khắc gỗ

 Nghệ nhân Ưu tú

2  Trần Văn Trầm 1953 Kinh  119/7, Đống Đa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  Điêu khắc

 Nghệ nhân Ưu tú

3  Nguyễn Bá Diệp 1938 Kinh  Tổ 9, ấp Thới, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  Điêu khắc dân gian

 Nghệ nhân Ưu tú

4  Lê Minh Sĩ 1966 Kinh  20/3A, Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  Chế tác gỗ, mỹ nghệ

 Nghệ nhân Ưu tú

5  Nguyễn Văn Léo 1950 Kinh  58/3, Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  Chạm, khắc, ghép gỗ

 Nghệ nhân Ưu tú

6  Lê Đức Ngọc 1952 Kinh  17/2C, Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  Tranh lọng, tranh ghép gỗ, tranh lá

 Nghệ nhân Ưu tú


 
Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay