Học sinh hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4/2017, Thư viện thị xã Cai Lậy vừa tổ chức trưng bày các loại sách, có gần 590 học sinh Trường Tiểu học Mỹ Hạnh Trung tham gia đọc các loại sách.

Học sinh tham gia ngày hội.

Theo đó, học sinh trường Tiểu học Mỹ Hạnh Trung đã tham khảo hơn 11 đầu sách yêu thích và truyện tranh, với chủ đề: Biển đảo, khoa học, tự nhiên, tục ngữ ca dao, truyện tranh nói về Bác Hồ, tấm lòng hiếu thảo, truyện cổ tích dân gian... với tổng cộng 1.200.000 bản sách các loại. Được biết, Thư viện thị xã Cai Lậy đã tổ chức trưng bày các loại sách tại Trường Tiểu học Mỹ Hạnh Trung, Trường Tiểu học Đặng Văn Bê và Trường THCS Mai Thị Út, với hàng trăm học sinh được tiếp cận nhiều loại sách khác nhau.

Ngày hội đọc sách giúp học sinh rèn luyện kỹ năng đọc sách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc đọc sách, nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong lứa tuổi học sinh. 

Phương Tuyền - Nguyễn Bảy

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay