Thị xã Cai Lậy: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thường trực Thị ủy Cai Lậy vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các ngành chuyên môn trực thuộc UBND thị xã về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực thi công vụ thời gian qua, đề xuất, kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Lãnh đạo các ngành đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của ngành, lĩnh vực phụ trách như: Lĩnh vực đất đai, mời gọi doanh nghiệp đầu tư, quản lý đất công, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường, tình trạng nợ đọng của doanh nghiệp, quản lý đô thị, các hệ thống văn bản pháp luật qui định về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ xã - phường...

Bên cạnh đó, lãnh đạo các ngành đã nêu lên nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, đề xuất và kiến nghị những giải pháp khắc phục. Nhiều ý kiến các ngành chuyên môn đều do thiếu biên chế, khó bố trí theo đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Bà Châu Thị Mỹ Phương, Bí thư Thị ủy yêu cầu Trưởng các ngành rà soát công việc từ nay đến cuối năm 2017 để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, giao nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, công chức, quan tâm đến chất lượng công việc, theo dõi kiểm tra quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phương Tuyền

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử