Thị xã Cai Lậy: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thường trực Thị ủy Cai Lậy vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các ngành chuyên môn trực thuộc UBND thị xã về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực thi công vụ thời gian qua, đề xuất, kiến nghị và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới.

Lãnh đạo các ngành đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của ngành, lĩnh vực phụ trách như: Lĩnh vực đất đai, mời gọi doanh nghiệp đầu tư, quản lý đất công, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường, tình trạng nợ đọng của doanh nghiệp, quản lý đô thị, các hệ thống văn bản pháp luật qui định về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ xã - phường...

Bên cạnh đó, lãnh đạo các ngành đã nêu lên nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, đề xuất và kiến nghị những giải pháp khắc phục. Nhiều ý kiến các ngành chuyên môn đều do thiếu biên chế, khó bố trí theo đúng đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Bà Châu Thị Mỹ Phương, Bí thư Thị ủy yêu cầu Trưởng các ngành rà soát công việc từ nay đến cuối năm 2017 để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, giao nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của từng cán bộ, công chức, quan tâm đến chất lượng công việc, theo dõi kiểm tra quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Phương Tuyền

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay