Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc tại Tiền Giang

Sáng ngày 19/4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội do ông Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến khảo sát việc tổ chức thực hiện quy định pháp luật về tố cáo tại tỉnh Tiền Giang. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành tỉnh và các huyện, thành, thị.

Ông Lê Văn Hưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2016, toàn tỉnh đã thụ lý 78 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 73/78 vụ, đạt 93,60%, số còn lại chuyển sang năm 2017. Nội dung tố cáo chủ yếu trong công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất; chế độ chính sách người có công; công tác quản lý tài chính… Nhìn chung, việc áp dụng các quy định cụ thể của Luật Tố cáo đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người tố cáo và người giải quyết tố cáo; nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc tố cáo.

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng việc thực hiện Luật Tố cáo như: Cần quy định cụ thể trách nhiệm của người tố cáo sai sự thật, nghĩa vụ của người tố cáo, người giải quyết tố cáo; sớm ban hành hướng dẫn thực hiện quy định về bảo vệ người tố cáo; bổ sung các quy định về  thời hạn, trình tự giải quyết tố cáo…

Ông Lê Văn Hưởng nêu khái quát về tình hình giải quyết tố cáo của tỉnh trong thời gian qua và cho rằng Luật Tố cáo còn những điểm: Quy định về việc rút đơn tố cáo; việc bảo vệ nhân chứng; người tố cáo sai sự thật; thời hiệu xử lý các vụ việc tố cáo… cần nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Trí Thức đã đánh giá cao về việc thực hiện pháp luật tố cáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Những kiến nghị của tỉnh được Đoàn khảo sát của Ủy ban pháp luật của Quốc hội tiếp thu và sẽ kiến nghị với Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Tố cáo trong thời gian tới.

Hoài Thu (Nguồn: Báo Ấp Bắc)

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay