Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý đất đai đối với dự án đường Hùng Vương và Khu dân cư hai bên đường

Ngày 14/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 1571/UBND-ĐTXD về việc tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý đất đai đối với dự án đường Hùng Vương và Khu dân cư hai bên đường.

Theo đó, để tránh thiệt hại cho người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai dự án trọng điểm của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: UBND thành phố Mỹ Tho, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Chợ Gạo phối hợp với Sở Giao thông vận tải theo dõi sát tình hình thực hiện Dự án, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những trường hợp không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

Chỉ đạo UBND các xã: Thân Cửu Nghĩa, Long An, Lương Hòa Lạc, Đạo Thạnh thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân sống trên địa bàn quản lý được biết là hiện nay Dự án đường Hùng Vương và Khu dân cư hai bên đường chỉ đang trong giai đoạn thực hiện bước khảo sát hiện trạng để nghiên cứu lập quy hoạch, sau đó Sở Giao thông vận tải sẽ đề xuất nhiều phương án tuyến để làm cơ sở cho UBND tỉnh so sánh, quyết định chọn phương án tuyến tối ưu, đến nay vẫn chưa có phương án hướng tuyến đường cụ thể.

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền rõ trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị không xây dựng hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong phạm vi quy hoạch dự án.

Tuấn Anh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử