Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý đất đai đối với dự án đường Hùng Vương và Khu dân cư hai bên đường

Ngày 14/4/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số 1571/UBND-ĐTXD về việc tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý đất đai đối với dự án đường Hùng Vương và Khu dân cư hai bên đường.

Theo đó, để tránh thiệt hại cho người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai dự án trọng điểm của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: UBND thành phố Mỹ Tho, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Chợ Gạo phối hợp với Sở Giao thông vận tải theo dõi sát tình hình thực hiện Dự án, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những trường hợp không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

Chỉ đạo UBND các xã: Thân Cửu Nghĩa, Long An, Lương Hòa Lạc, Đạo Thạnh thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến các hộ dân sống trên địa bàn quản lý được biết là hiện nay Dự án đường Hùng Vương và Khu dân cư hai bên đường chỉ đang trong giai đoạn thực hiện bước khảo sát hiện trạng để nghiên cứu lập quy hoạch, sau đó Sở Giao thông vận tải sẽ đề xuất nhiều phương án tuyến để làm cơ sở cho UBND tỉnh so sánh, quyết định chọn phương án tuyến tối ưu, đến nay vẫn chưa có phương án hướng tuyến đường cụ thể.

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền rõ trong lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị không xây dựng hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong phạm vi quy hoạch dự án.

Tuấn Anh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay