Cái Bè: Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Trong quý I năm 2017, huyện Cái Bè đã thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả, tình hình kinh tế - xã hội ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên.

Cụ thể, huyện đã kết nạp mới được 33 đảng viên, tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 47  đảng viên cao niên. Trên lĩnh vực kinh tế, thu hoạch dứt điểm gần 17.200 ha lúa Đông xuân, năng suất bình quân đạt 7 tấn/ha,... cung ứng cho thị trường hơn 101.000 tấn trái cây và gần hơn 9.700 tấn thủy sản các loại.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm thường xuyên. Trong dịp Tết Nguyên đán, huyện đã tặng trên 10.000 phần quà, trị giá trên 8,4 tỷ đồng cho gia đình diện chính sách và bà con nghèo vui xuân, đón Tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự giảm rõ rệt. Trong quý, toàn huyện xảy ra 7 vụ án hình sự, giảm 5 vụ so cùng kỳ; tai nạn giao thông xảy ra 21 vụ, làm chết 10 người và bị thương 12 người.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ s đẩy mạnh công tác củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là ở cơ sở, thông qua các chương trình, các phong trào thiết thực, hiệu quả.

Hoàng Diễm - Trúc Quỳnh

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay