Huyện Tân Phước tổng kết chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2017

Ngày 4/12/2017, UBND huyện Tân Phước tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Chủ tịch UBND huyện Tân Phước tặng giấy khen
cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2017, các cơ quan, đơn vị huyện Tân Phước và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều có xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và triển khai thực hiện đúng thời gian quy định. Công tác niêm yết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị được lãnh đạo quan tâm, có phân công công chức cập nhật, rà soát thủ tục hành chính, để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính theo Bộ thủ tục hành chính cấp huyện là 269 thủ tục, cấp xã là 129 thủ tục. UBND huyện đã công bố thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử huyện được 378 thủ tục, 100% số thủ tục hành chính được xây dựng, cập nhật trên phần mềm. Năm qua, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn đã tiếp nhận và trả gần 60.000 hồ sơ, hiện còn 186 hồ sơ trong hạn giải quyết. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác thanh tra, kiểm tra, bình xét thi đua khen thưởng đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Năm 2017, có 33 đơn vị đạt loại A, 02 đơn vị đạt loại B.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 10 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện chuyên đề thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2017.

Thanh Luông - Thanh Nhàng

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay