Bảo hiểm xã hội huyện Chợ Gạo: Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chợ Gạo luôn chú trọng công tác cải cách hành chính, trong đó thực hiện nghiêm các quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

 Hiện nay, bộ phận "một cửa" đóng vai trò là khâu kết nối tất cả các bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị, qua đó, xây dựng cơ chế điều hành thống nhất trong cơ quan, tập trung đầu mối để xử lý nhanh, hiệu quả công việc cho mọi tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch được thuận lợi, giảm bớt các khâu trung gian thay vì phải đến trực tiếp từng bộ phận chuyên môn như trước đây.

Bảo hiểm xã hội huyện đã đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, triển khai giao dịch hồ sơ điện tử cho các đơn vị sử dụng lao động trên phạm vi toàn huyện với việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến nay, toàn huyện đã có 141/143 đơn vị có khả năng tham gia giao dịch hồ sơ điện tử, đạt 98,6%. Việc ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ quan trọng, cùng với việc ứng dụng các phần mềm trong công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, đơn vị đã ứng  dụng phần mềm tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Việc ứng dụng phần mềm cho phép liên thông thông tin giữa các bộ phận, từng cá nhân trong đơn vị và giữa Bảo hiểm xã hội huyện với BHXH tỉnh, giúp dễ dàng cập nhật thông tin.

Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN; BHXH Việt Nam đã đơn giản hóa nhiều thủ tục, giảm thời gian chờ đợi liên quan tới việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thời gian cấp thẻ mới lần đầu từ 7 ngày xuống 5 ngày và cấp lại thay đổi thông tin từ 5 ngày xuống 3 ngày, thế nhưng BHXH huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người dân là đối với thẻ cấp lại, BHXH huyện sẽ giải quyết nhận ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ.

Ngoài ra, việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác BHYT hộ gia đình đã được thực hiện triệt để. Người mua hiện nay chỉ cần một tờ khai để tự khai, đăng ký mua và đóng tiền cho đại lý. BHXH huyện đã thực hiện trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT qua hệ thống Bưu điện. Đây là bước đột phá của ngành trong tiến trình cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đơn vị sử dụng lao động, người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong cải cách thủ tục hành chính về thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, thời gian qua, việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông từ cấp xã lên BHXH huyện trong việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em trong những tháng đầu năm 2017 còn để hồ sơ bị chậm trễ trong việc xử lý phần mềm một cửa liên thông của UBND huyện nhưng thẻ BHYT vẫn được cấp kịp thời cho đối tượng theo đúng quy định. Ngoài ra, do BHXH Việt Nam vừa chuyển sang phần mềm mới nên việc cấp thẻ BHYT theo mã số còn thực hiện chậm, mặc dù vậy, BHXH huyện vẫn cố gắng xử lý kịp thời những trường hợp theo đúng quy định, để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Để tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, thời gian tới, BHXH huyện Chợ Gạo phối hợp chặt chẽ UBND các xã, thị trấn trong việc giải quyết hồ sơ một cửa liên thông về việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng thông báo, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử ngay tại thời điểm đơn vị thực hiện đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Ngoài ra, BHXH huyện ưu tiên đầu tư cho bộ phận giao dịch một cửa cả về con người và cơ sở vật chất, chú trọng lựa chọn những viên chức có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt để bố trí vào bộ phận này; triển khai thực hiện việc thu thập thông tin người tham gia BHXH, BHYT thực hiện cấp mã số BHXH cho người tham gia trên địa bàn huyện, để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia khi đến giải quyết chế độ BHXH và khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT.

Ngọc Xuyên 

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay