Thị xã Gò Công tổ chức tọa đàm "Đẩy mạnh cải cách hành chính"

Ngày 19/10/2017, UBND thị xã Gò Công tổ chức tọa đàm "Đẩy mạnh cải cách hành chính" năm 2017, với chủ đề "Công tác cải cách hành chính trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn thị xã Gò Công". Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành thị xã, UBND xã, phường và công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch trên địa bàn thị xã luôn được quan tâm, thực hiện nghiêm túc, thiết thực với nhiều hình thức phong phú, qua đó, người dân đã nhận thức được việc đăng ký hộ tịch vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của mình nên đã tự giác đi đăng ký, góp phần nâng cao tỷ lệ đăng ký hộ tịch trên địa bàn. Hiện nay, công tác đăng ký hộ tịch từ thị xã đến cơ sở đều được thực hiện theo Luật Hộ tịch, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch và bộ thủ tục hành chính của tỉnh quy định. Tất cả thủ tục hành chính có liên quan đến hộ tịch đều được thị xã và xã, phường cập nhật thường xuyên, niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận để làm rõ thêm về thực trạng và giải pháp thực hiện thay đổi, cải chính, điều chỉnh, bổ sung hộ tịch và công tác cấp bản sao trích lục hộ tịch; công tác quản lý đăng ký hộ tịch; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký khai sinh, khai tử và kết hôn; công khai các thủ tục hành chính về đăng ký và quản lý hộ tịch; công tác phối hợp trong thực hiện thay đổi, cải chính, điều chỉnh, bổ sung hộ tịch có liên quan đến hộ khẩu và cấp giấy chứng minh nhân dân; công tác phối hợp trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 05 của Bộ Tư Pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế.

Buổi tọa đàm sẽ giúp nâng cao nhận thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ nhân dân.

Minh Truyền

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay