Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Tiền Giang thực hiện tốt nhiều hoạt động trong quản lý Nhà nước về lao động, việc làm, giảm nghèo, giải quyết chế độ, chính sách cho người có công... góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một trong những giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là đơn vị đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Ông Võ Văn Nhi, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, nhận xét: Được sự quan tâm của Đảng ủy Sở, Ban Giám đốc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở LĐ-TB&XH, công tác cải cách thủ tục hành chính (CCHC) đã được triển khai toàn diện, từng bước đi vào chiều sâu, tạo được những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Việc thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" đã tạo điều kiện thuân lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Về chuyên môn và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Qua công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, công chức, viên chức đã nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ, có ý thức kỷ luật và chuyển biến tích cực về đạo đức công vụ.

Trong năm 2016, ở lĩnh vực bảo trợ xã hội, Sở đã tiếp nhận 75 hồ sơ, giải quyết đúng hẹn 75 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở chủ yếu tiếp nhận các đối tượng cai nghiện ma túy là 90 hồ sơ, đã giải quyết 90 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Đối với lĩnh vực người có công, đơn vị đã tiếp nhận 8.170 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn 7.845, trả về 205 hồ sơ và chưa đến hạn 75 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 96,02%. Các hồ sơ bị trả chủ yếu thuộc thủ tục thờ cúng liệt sĩ, nguyên nhân do các hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục theo quy định...Với mục tiêu hướng tới môi trường làm việc năng động, công khai, Sở LĐ-TB&XH tăng cường đổi mới nền hành chính công, tiến tới loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tạo được sự hài lòng của người dân khi đến liên hệ các thủ tục hồ sơ liên quan đến chính sách lao động, thương binh và xã hội.

Anh Phạm Ka Duy, chuyên viên Văn phòng Sở LĐ-TB&XH, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2017, Sở đã tiếp nhận và thực hiện 21.544 hồ sơ (trong đó tiếp nhận mới là 21.081 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 463 hồ sơ), giải quyết đúng hạn 20.034 hồ sơ, đang giải quyết 1.503 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn. Mặc dù việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" còn gặp nhiều khó khăn (do số lượng hồ sơ quá lớn) nhưng chúng tôi luôn đặt tinh thần trách nhiệm, thái độ cởi mở, nhiệt tình lên hàng đầu trong việc tiếp, tư vấn hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ khi người dân đến làm việc tại cơ quan.

Nhiều năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tiền Giang (trực thuộc Sở LĐ-TB&XH) đã đẩy mạnh CCHC trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Trung tâm đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động thông qua công tác thông tin về lĩnh vực lao động, việc làm. Trên Website của Trung tâm luôn cập nhật thường xuyên, đầy đủ tin, bài về thị trường lao động; nhu cầu tuyển lao động của doanh nghiệp, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động; thông báo lịch mở sàn giao dịch việc làm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm lưu động, sàn giao dịch việc làm online để kết nối người lao động và doanh nghiệp qua hệ thống Internet...Anh Trần Văn Tính (xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây), cho biết: Nhờ tham gia tư vấn việc làm tại Trung tâm nên tôi đã tìm được việc làm ổn định tại Khu công nghiệp Long Giang, trước đó, trong thời gian thất nghiệp, tôi còn được các anh, chị nhân viên tận tình hướng dẫn các thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận đã đạt được, công tác CCHC của Sở LĐ-TB&XH vẫn còn một số khó khăn, như thiếu nhân sự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất chưa đáp ứng với nhiệm vụ đề ra trong công tác CCHC của ngành. Áp lực lớn trong việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" còn gặp nhiều khó khăn do số lượng hồ sơ quá lớn. Công chức bộ phận "Một cửa", "Một cửa liên thông" và công nghệ thông tin đang thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm. Về cơ sở vật chất để thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" chưa đáp ứng so với yêu cầu theo Quyết định số 9/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh...

Ông Võ Văn Nhi nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tiếp tục  quán triệt tới mỗi công chức, viên chức cần nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ trong tiếp dân, giải quyết công việc cho nhân dân; đồng thời, thường xuyên cập nhật, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhằm làm tốt hơn nữa công tác CCHC, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của công chức, viên chức trong toàn ngành".

Phùng Long

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay