Ký kết hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính
Ngày 21/9, UBND tỉnh Tiền Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Minh Nguyên

Thỏa thuận hợp tác tập trung vào 3 lĩnh vực: Hợp tác triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích và cung ứng dịch vụ Bưu chính chuyển phát; Hợp tác cung ứng các dịch vụ Tài chính bưu chính trong chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, người có công, các dịch vụ thanh toán giữa các cơ quan, tổ chức và người dân; Hợp tác kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của các điểm Bưu điện – Văn hóa xã

2 bên ký kết thỏa thuận hợp tác tập trung vào 3 lĩnh vực. Ảnh: Minh Nguyên

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện nghiêm túc thực hiện và niêm yết công khai danh mục Thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định số 1749, 2100 của UBND tỉnh Tiền Giang tại cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các dịch vụ bưu chính, hành chính công.

Trọng Hiếu (Nguồn: Đài PTTH Tiền Giang)

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử


Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (kèm theo Quyết định số 2666/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Địa chỉ hỗ trợ doanh nghiệp

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay