Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính 

UBND huyện Tân Phước phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Phước Lập đã tổ chức Hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính, có hơn 50 đại biểu tham dự là các tổ chức và công dân có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Buổi đối thoại được nghe giới thiệu nội dung những chính sách, pháp luật mới, việc áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với một số thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh, tư pháp, hộ tịch; tổng hợp những ý kiến góp ý của người dân về thủ tục hành chính; trả lời các vướng mắc, kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính. Nội dung đối thoại tập trung về tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.

Đây là hoạt động thiết thực giúp chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính ở cơ sở, đồng thời làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.

Thanh Lâm

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay