Tân Phước: Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính

Ngày 15/8/2017, UBND huyện Tân Phước tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2017 với chủ đề "Cán bộ, công chức, viên chức chung tay cải cách hành chính".

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích cao.

Tham gia hội thi có 88 thí sinh thuộc 22 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Các đội phải trải qua 02 phần thi gồm thi "kiến thức" và "đoán từ". Trong đó, phần thi "kiến thức" mỗi lượt thi có hai đội tham gia tranh tài, với hình thức "hỏi nhanh - đáp đúng", các đội thi phải dành quyền ưu tiên để trả lời những câu hỏi trắc nghiệm có nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; ở phần thi "đoán từ", mỗi đội chọn hai thành viên tham gia gợi ý và trả lời 05 từ khóa trong gói câu hỏi đã chọn, các từ khóa là những cụm từ thường được đề cập trong công tác cải cách hành chính.

 Hội thi được UBND huyện Tân Phước tổ chức hàng năm nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, qua đó, phát huy tính năng động, sáng tạo và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 17 giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các đội đạt thành tích cao. Trong đó, giải Nhất được trao cho xã Phú Mỹ, giải Nhì thuộc về xã Tân Hòa Tây và giải Ba thuộc về xã Mỹ Phước.  

Thanh Nhàng

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay