Gò Công Tây: Tổ chức Hội thi "Nâng cao hiệu quả Dân vận khéo, Dân vận chính quyền và cải cách hành chính"

UBND huyện Gò Công Tây vừa tổ chức Hội thi "Nâng cao hiệu quả Dân vận khéo, Dân vận chính quyền và cải cách hành chính" năm 2017.

Hội thi có 90 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến xã tham gia, được chia thành 18 đội, mỗi đội có 05 thí sinh, trong đó khối cơ quan 05 đội và khối cấp xã, thị trấn 13 đội. Các đội phải trải qua 04 phần thi gồm tự giới thiệu về đội; thi kiến thức (trắc nghiệm); thi ý tưởng và thi xử lý tình huống. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giấy khen cho 11 tập thể đạt thành tích cao trong hội thi, trong đó giải Nhất thuộc về xã Bình Phú.

Hội thi giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong tình hình mới và đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời phát hiện những nhân tố điển hình "khéo" trên các lĩnh vực công tác dân vận chính quyền, những ý tưởng hay trong lĩnh vực cải cách hành chính để phổ biến và nhân rộng. Đây còn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng tốt trong thực hiện công tác chuyên môn.

Nguyễn Quyền

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử

Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay