Mỹ Hội: Phát động thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 2017

Xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè) vừa tổ chức phát động thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian qua, xã thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực ngoài xã hội đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn.

Ban Quản lý các ấp ký kết giao ước thi đua.

Riêng trong năm 2016, các đơn vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ trên 1 tỷ đồng xây dựng nhiều tuyến đường giao thông, cống đập, giúp người dân sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà vệ sinh, cổng rào,... Ngoài ra, nhân dân hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc để Nhà nước xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Qua đó, hệ thống hạ tầng được đảm bảo, góp phần tạo đà cho cơ cấu kinh tế của xã có bước phát triển mạnh và vững chắc, hiện thu nhập bình quân đầu người đạt gần 38 triệu đồng/năm.

Trên địa bàn xã có nhiều cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã giải quyết nhiều lao động ở địa phương. Nhiều sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng, phát triển thương hiệu;...

Đến nay, xã đạt 12 tiêu chí, phấn đấu đến cuối quí 3 năm 2017, xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Dịp này, Ban Quản lý các ấp đã ký kết giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chiêu Nam 

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử
Hệ thống văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công báo Tiền Giang

Góp ý dự thảo văn bản

Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tuyến

CSDL Quốc gia về TTHC

Dự án mời gọi đầu tư

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018 (đợt 1)

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017 (đợt 2)

 Dự án Khu nhà ở xã hội Nguyễn Tri Phương

 Danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2017

 Dự án có sử dụng đất công và vận động vốn ODA (24 dự án)

Lĩnh vực công nghiệp (3 dự án)

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ (7 dự án)

Lĩnh vực du lịch (2 dự án)

Đầu tư xây dựng khu dân cư (4 dự án)

Đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp (3 dự án)

Thông tin quy hoạch

Phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể

Quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp

Quy hoạch ngành

Quy hoạch khai thác tài nguyên thiên nhiên

Quy hoạch thu gom, xử lý chất thải

Báo cáo thống kê

Báo cáo kinh tế - xã hội

Số liệu thống kê

Niên giám thống kê

Thông tin cần biết

Thông tin thời tiết

Giá cả thị trường

Công khai tài chính ngân sách

Đầu tư, mua sắm công

Tuyên truyền CSDL quốc gia về dân cư

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang

05 tổ chức tôn giáo được UBND tỉnh công nhận từ năm 2010 đến nay