Mỹ Hội: Phát động thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới 2017

Xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè) vừa tổ chức phát động thi đua xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian qua, xã thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực ngoài xã hội đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn.

Ban Quản lý các ấp ký kết giao ước thi đua.

Riêng trong năm 2016, các đơn vị, nhà hảo tâm đã hỗ trợ trên 1 tỷ đồng xây dựng nhiều tuyến đường giao thông, cống đập, giúp người dân sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà vệ sinh, cổng rào,... Ngoài ra, nhân dân hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc để Nhà nước xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Qua đó, hệ thống hạ tầng được đảm bảo, góp phần tạo đà cho cơ cấu kinh tế của xã có bước phát triển mạnh và vững chắc, hiện thu nhập bình quân đầu người đạt gần 38 triệu đồng/năm.

Trên địa bàn xã có nhiều cơ sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã giải quyết nhiều lao động ở địa phương. Nhiều sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng, phát triển thương hiệu;...

Đến nay, xã đạt 12 tiêu chí, phấn đấu đến cuối quí 3 năm 2017, xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Dịp này, Ban Quản lý các ấp đã ký kết giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Chiêu Nam 

Thủ tục hành chính
Văn bản điện tử